18 Februarie, 2018

Comisia Europeană intenţionează să modernizeze Directiva privind calificările profesionale

Potrivit unui comunicat de presă din 22 iunie a.c., Comisia Europeană îşi propune să modernizeze Directiva privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/EC), prin consultare cu părţile interesate. O propunere legislativă, pe această bază, este anunţată pentru luna decembrie a acestui an.

Comisarul pentru Piaţa internă, Michel Barnier, a declarat în legătură cu acest subiect: „Modernizarea Directivei privind calificările profesionale se numără printre priorităţile Actului privind piaţa unică şi va contribui la sporirea competitivităţii economiei europene, încurajând totodată creşterea şi crearea de locuri de muncă. Trebuie să luăm măsuri pentru ca profesioniştii să îşi poată practica mai uşor meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. În cursul acestui proces, vom examina mai multe subiecte importante, cum sunt crearea unui card profesional pentru profesiile interesate şi îmbunătăţirea cerinţelor de formare pentru anumite profesii”.

Cartea verde propune posibile măsuri viitoare care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând totodată noi soluţii pentru creşterea mobilităţii.

● De exemplu, introducerea unui card profesional strâns legat de Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) ar putea facilita simţitor recunoaşterea într-un alt stat membru a calificărilor profesionale. Un card profesional eliberat de o autoritate competentă din statul membru de origine al profesionistului i-ar putea permite acestuia să-şi demonstreze acreditările (calificările necesare, autorizaţia de exercitare a profesiei) faţă de consumatorii, angajatorii şi autorităţile de resort dintr‑un alt stat membru.

● În mod similar, părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile cu privire la crearea unor noi platforme comune pentru a facilita mobilitatea profesioniştilor în cazul cărora nu există recunoaştere automată, prin elaborarea unor seturi de criterii convenite de comun acord în materie de calificări profesionale. Aceste platforme ar putea fi utilizate pentru a reduce diferenţele dintre cerinţele de formare.

● În paralel, cerinţele minime de formare pentru anumite profesii (de exemplu, pentru unele profesii din domeniul sănătăţii şi pentru arhitecţi) ar putea fi şi ele reformate. În acest scop, ar putea fi necesare anumite ajustări în ceea ce priveşte durata şi conţinutul formării, dar şi eventuala modificare a cerinţelor privind aptitudinile lingvistice pentru profesiile din domeniul sănătăţii. În acest mod s-ar întări totodată şi legitimitatea recunoaşterii automate a calificărilor.

Părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile în cadrul consultării până în data de 20 septembrie 2011. Comisia va organiza apoi o conferinţă la nivel înalt în data de 7 noiembrie 2011. Prezentarea unei propuneri legislative este prevăzută pentru luna decembrie 2011.

Context

Cartea verde are scopul de a strânge opiniile părţilor interesate cu privire la modernizarea Directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/EC).

Obiectivul principal este de a facilita mobilitatea cetățenilor UE în scopuri profesionale. Iniţiativa se numără printre cele 12 pârghii de creştere propuse în Actul privind piaţa unică prezentat de Comisie. Cartea verde vine în continuarea unui raport privind funcţionarea în practică a directivei şi a unei prime consultări la nivel tehnic, lansate în ianuarie 2011. Un raport final de evaluare şi un rezumat al răspunsurilor la prima consultare vor fi publicate înainte de sfârşitul lunii iunie.

Documentul de consultare este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

A se vedea şi MEMO/11/438

Pentru informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu