Comisia Europeană îndeamnă România și Slovacia să își armonizeze legislația națională privind vehiculele scoase din uz cu legislația UE, arată Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Nici România, nici Slovacia nu au notificat Comisia cu privire la transpunerea prevederilor legislative vizând actualizarea interdicției de a utiliza metale periculoase precum plumbul, mercurul, cadmiul și cromul hexavalent în materiale și componente ale vehiculelor.  Aceste măsuri ar fi trebuit să fie în vigoare de la 31 decembrie 2011.

Comisia Europeană trimite, în acest sens, avize motivate și solicită țărilor să se conformeze în termen de două luni. În cazul în care statele menționate nu fac acest lucru, Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție a UE.

Directiva 2011/37/UE solicită statelor membre să se asigure că piesele de schimb pentru vehiculele introduse pe piață după 1 iulie 2003 nu conțin plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent decât în anumite condiții.

La 30 ianuarie 2012, Comisia a trimis României și Slovaciei scrisori de punere în întârziere. România a răspuns că o lege de transpunere a directivei este avută în vedere, dar nu a fost încă adoptată și nu a comunicat Comisiei niciun termen de adoptare. Slovacia a răspuns că în aprilie 2012 urma să fie adoptat un decret de transpunere a legislației, dar acest lucru încă nu s-a întâmplat. Prin urmare, Comisia trimite avize motivate, punând la dispoziția țărilor două luni pentru a răspunde.

Informaţii privind directiva 2011/37/UE

Directiva 2011/37/UE de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz actualizează lista materialelor și componentelor de vehicule exceptate de la interdicția privind utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului și a cromului hexavalent, în afară de anumite cazuri și condiții enumerate în anexa II la directivă. Scopul este acela de a evita ca aceste materiale dăunătoare să pătrundă în mediu în momentul în care vehiculele intră în etapa de eliminare.

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz urmărește să diminueze cantitatea de deșeuri provenite de la vehicule care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață utilă. Statele membre trebuie să instituie sisteme de colectare și să se asigure că vehiculele sunt transferate către instalații de tratare autorizate și dezmembrate înainte de tratare. În plus, acestea trebuie să se asigure că toate componentele periculoase din punct de vedere ecologic sunt valorificate. Trebuie să se acorde prioritate reutilizării și valorificării componentelor vehiculelor.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here