Parlamentul european şi-a dat acordul la propunerile pentru noi reglementări care autorizează statele membre să impună taxe asupra camioanelor pentru a acoperi, în afara cheltuielilor cu infrastructura, costurile poluării atmosferice şi sonore.

Noua „Directivă eurovinieta”  va permite de asemenea stelor membre să administreze mai bine problemele legate de blocaje pe autostrăzi prin aceea că vor avea posibilitatea să moduleze taxele de drum aplicate la camioane: în funcţie de segmentul orar al zilei, majorarea poate ajunge până la 175%.

Este de asemenea de notat că textul supus votului pe 1 iunie prevede şi alocarea de noi fonduri destinate proiectelor de îmbunătăţiri a infrastructurii de transport.

Reglementarea actuală

Directiva „Eurovinieta” din 1999 referitoare la taxarea camioanelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri stabileşte, la nivelul UE, cadrul pentru perceperea de taxe de drum şi drepturi de folosinţă (pe bază temporală, cum ar fi pe zi , săptămînal, anual). Directiva autorizează statele membre, fără a le obliga, să perceapă drepturi de folosinţă (în funcţie de distanţă, de exemplu calculată în kilometri de parcurs) pentru camioane de peste 3,5 tone, cu condiţia ca această măsură să nu fie discriminatorie şi ca taxele de autostradă şi cele de folosinţă să fie limitate la acoperirea strict a costurilor de întreţinere şi de înlocuire a infrastructurii rutiere.

Directiva „Eurovinieta” din 1999 interzice perceperea altor venituri bazate, de exemplu, pe „cheltuieli externe” generate în primul rînd de poluarea atmosferică şi sonoră, suportate, în momentul de faţă, de societate şi de contribuabili. Acesta este motivul care impune modificarea directivei.

Propunerile recente

Noile reguli aprobate de Parlament pe 1 iunie comportă următoarele elemente.

● Se acordă statelor membre dreptul de a taxa camioanele pentru poluarea atmosferică şi sonoră, datorită traficului, nu numai legat de cheltuielile de infrastructură.

● Se permite statelor membre să majoreze obligaţiile datorate de camioane la orele de vîrf  şi să le diminueze în perioadele  cu trafic redus, astfel încât să se asigure o mai bună administrare a traficului şi să se reducă aglomerările. Acordul la care s-a ajuns în Parlamentul european permite majorarea pînă la 175% a obligaţiilor (ca medie) în zonele aglomerate, cel mult cinci ore de vîrf pe zi, în restul timpului urmînd ca, pe respectivul tronson de drum să fie aplicaste tarifele minimale.

Practic, se prevede că redevenţele bazate pe costuri externe să reprezinte 3 sau 4 eurocenţi pe kilometru, în funcţie de clasa EURO a vehiculului, în funcţie de locaţie şi de nivelul de aglomerare. Plata se va efectua prin sisteme electronice care urmează să devină complet operaţionale până în 2012; transportatorii vor primi un extras indicând clar suma datorată pentru costuri externe, astfel încât să poată evidenţia aceste cheltuieli faţă de clienţi.

● Noile reglementări extind câmpul de aplicare al directivei Eurovinieta pentru a acoperi nu numai fonduri destinate proiectelor de îmbunătăţiri a infrastructurii de transport, dar şi, în geenral, pentru toate autostrăzile din Europa.

● Se vor aplica anumite drepturi de autostradă pentru îmbunătăţirea durabilităţii transporturilor. Noile reglementări sunt astfel concepute încât să determine interes pentru ca noile tarife să fie îndreptate către anumite tipuri de proiecte de transport definite de directivă, cum ar fi noile infrastucturi, sistemele inovative în domeniul transportului verde sau pe sectoarele de staţionare sigure. În vederea aplicării acestor dispoziţii, statele membre vor putea să afecteze până la 15% din totalul încasărilor (provenind atât din obligaţiile pentru infrastructură cât şi din cele pentru costuri externe) pentru proiecte privind reţeaua transeuropeană. Directiva obligă statele membre să informeze în mod regulat şi transparent asupra modului în care vor utiliza încasările totale din drepturi de transport.

● O dispoziţie aparte se referă la zonele muntoase unde se vor putea aplica simultan reglementările actuale în materie de majorări, precum şi noile obligaţii bazate pe costuri externe, pentru autovehicule EURO 0, 1 şi 2, precum şi pentru vehiculele EURO 3 începând din 2015. Obligaţiile suplimentare vor trebui să servească la finanţarea proiectelor de îmbunătăţiri a infrastructurii de transport prioritare, situate pe coridorul de afectare restrînsă obligatorie.

● Reglementarea cuprinde şi o clauză de consultări, potrivit căreia problemele ce ţin de principiul „poluatorul plăteşte” şi de internalizarea costurilor externe vor fi examinate în mod permanent. În temeiul acestei clauze, Comisia va întocmi rapoarte privind internalizarea costurilor externe suplimentare, inclusiv în ce priveşte alte modalităţi de transport şi alte categorii de autovehicule, astfel încât să se asigure armonizarea reglementărilor. Rapoartele urmează să se producă după 18, respectiv 48 de luni după intrarea în vigoare a directivei, iar Comisia poate, la nevoie, să prezinte noi propuneri legislative în baza concluziilor rezultate din aceste rapoarte.

Consiliul urmează să aprobe formal compromisul înaintea vacanţei de vară, iar statele membre vor avea la dispoziţie meximum doi ani pentru a transpune legislaţia în cadrul intern înainte de a o pune în aplicare.

Dosarul complet al directivei este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here