Globalizarea a adus beneficii enorme economiilor mai puțin dezvoltate din întreaga lume și oportunități multiple pentru europeni. Însă, în timp ce beneficiile globalizării se resimt la scară largă, costurile ei sunt adesea suportate în mod inegal, după cum a evidențiat Documentul de reflecție al Comisiei privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare.

Marți, 18 iulie, Comisia a propus un nou set de acțiuni pentru a ajuta în continuare regiunile Europei să investească în domeniile de nișă care reprezintă atuurile lor concurențiale (‘specializare inteligentă’) și pentru a favoriza inovarea, reziliența și creșterea economică necesare. Pentru a răspunde provocării modernizării economiei, Europa trebuie să consolideze capacitatea regiunilor sale și să le ajute să creeze valoare. Acest lucru înseamnă acceptarea inovării, a digitalizării, a decarbonizării, precum și dezvoltarea competențelor individuale.

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: ‘Pentru a profita de avantajele oferite de globalizare, trebuie să creăm un mediu propice, în care să se poată materializa progresele înregistrate în materie de schimburi comerciale și tehnologie. Strategiile de investiții și inovare conduse și organizate la nivel local sunt esențiale pentru a răspunde acestei provocări și a consolida capacitatea regiunilor noastre.’ Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: ‘După cum a afirmat președintele Juncker, am intrat în era ‘glocală’, în care impactul provocărilor de la nivel mondial se resimte în primul rând la nivel local. Economiile noastre trec prin schimbări profunde, și nu putem să inversăm acest proces. Dar ne putem ajuta regiunile să se doteze cu instrumentele adecvate pentru o creștere durabilă și solidă — acesta este scopul specializării inteligente.’

Abordarea privind ‘specializarea inteligentă’ a fost introdusă în 2014 în toate programele de politică regională și a dovedit că aduce valoare. Comisia intenționează să valorifice această experiență pozitivă cu două proiecte-pilot: Sprijin adaptat pentru a face față provocărilor specifice regiunilor care se confruntă cu tranziția industrială: la cerere, anumite regiuni pot lucra în parteneriat cu echipe de experți ai Comisiei pentru a consolida capacitatea de inovare, a elimina obstacolele din calea investițiilor, a sprijini cetățenii în vederea dobândirii competențelor adecvate și a se pregăti pentru schimbările industriale și societale, pe baza strategiilor lor de specializare inteligentă. Parteneriate interregionale pentru inovare, sprijinite prin fondurile UE: inspirat de succesul inițiativei Vanguard, acest proiect-pilot are drept scop identificarea și dezvoltarea proiectelor interregionale eligibile pentru finanțare, care pot crea lanțuri de valoare europene în sectoarele prioritare, cum ar fi volumele mari de date, bioeconomia, utilizarea eficientă a resurselor, mobilitatea conectată sau sistemele avansate de fabricație. În paralel, Comisia își va intensifica eforturile pentru a ajuta statele membre să abordeze obstacolele rămase în calea creșterii și să creeze medii favorabile întreprinderilor.

O atenție deosebită va fi acordată calității și accesibilității cercetării publice, cooperării dintre întreprinderi și universități, precum și alinierii bazelor de competențe locale cu cerințele pieței, cu ajutorul mecanismelor de sprijin ale Comisiei. Comisia va căuta, de asemenea, modalități de facilitare a unor noi sinergii și combinații între diferitele programe și instrumente ale UE existente în prezent în domeniile inovării, creșterii și competitivității. Etapele următoare Cerea de exprimare a interesului pentru acțiunea-pilot privind regiunile aflate în tranziție industrială va fi lansată în toamna acestui an.

Parteneriatele interregionale vor fi înființate în 2017 și se vor derula în cursul anului 2018. Experiența acumulată până în prezent privind programele actuale din cadrul politicii de coeziune, împreună cu acțiunile și soluțiile strategice propuse în prezenta comunicare, vor aduce o contribuție utilă la pregătirea următorului cadru bugetar, în contextul actualului proces de reflecție privind viitorul finanțelor UE. Comisia va lua în considerare crearea unor legături mai puternice între instrumentele existente ale UE care au un obiectiv comun, acela de a răspunde noilor provocări industriale. Specializarea inteligentă ar putea fi extinsă, astfel încât aceasta să devină un instrument cuprinzător care să ajute toate regiunile să profite de schimbările produse de globalizare.

Introdusă ca o condiție prealabilă pentru a asigura eficacitatea cheltuielilor efectuate în temeiul politicii de coeziune în domeniul cercetării și al inovării, specializarea inteligentă a obligat toate regiunile să elaboreze strategii de investiții pe baza propriilor avantaje competitive, de la specialități agroalimentare și turism la nanotehnologii și industria aerospațială. În cadrul acestor strategii, întreprinderile locale beneficiază de sprijin financiar pentru dezvoltarea de produse inovatoare și extinderea dincolo de piețele locale. Aceste strategii au condus, de asemenea, la îmbunătățirea legăturilor dintre știință și lumea afacerilor, precum și la o mai bună coordonare la toate nivelurile a guvernanței locale.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here