Uniunea Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei. Scopul acestei măsuri este împiedicarea utilizării informaţiilor privilegiate şi a altor forme de abuz de piaţă, care denaturează preţurile de tranzacţionare angro a energiei şi se traduc în mod normal prin faptul că întreprinderile şi consumatorii plătesc mai mult decât ar trebui pentru energia consumată. Noua legislaţie va intra în vigoare până la sfârşitul acestui an. Tranzacţionarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile, iar autorităţile naţionale din statele membre vor institui sancţiuni pentru a contribui la stoparea şi prevenirea manipulării pieţei.

Despre tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor

În tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor sunt implicate câteva sute de societăţi şi în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacţii. În sectorul energiei preţurile sunt influenţate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităţilor de producţie şi de transport. Astfel, electricitatea nu poate fi stocată la scară industrială, iar din acest motiv, preţurile pot fi influenţate cu uşurinţă prin crearea unei false impresii în legătură cu disponibilitatea capacităţilor sau chiar prin reducerea producţiei.

Stabilirea preţurilor are loc prin interacţiunea dintre ofertă şi cerere, traversând frontierele naţionale. Mai mult, tranzacţiile se încheie frecvent în afara graniţelor ţării la care se raportează. De aceea, se creează condiţii pentru abuzuri de piaţă care depăşesc frontierele naţionale. Deoarece până acum autorităţile de reglementare din statele membre nu au avut acces la toate datele privind tranzacţiile transfrontaliere, a fost greu să înţeleagă ceea ce se întâmpla pe aceste pieţe şi să descopere efectiv abuzurile.

Despre regulamentul adoptat de CE privind tranzacţionarea angro a energiei electrice

Pentru ca ceea ce am adus în discuţie mai sus să se remedieze, Comisia a trebuit să adopte un regulament care se va aplica tuturor tranzacţiilor angro cu energie electrică şi gaze din UE, inclusiv contractelor de transport al acestor produse până la clienţi. De asemenea, regulamentul introduce un sistem de descoperire a abuzurilor de piaţă şi prevede sancţiuni în cazul în care normele nu sunt respectate.
Regulamentul interzice utilizarea informaţiilor privilegiate la vânzarea sau cumpărarea pe pieţele angro de energie. Informaţiile exclusive sau informaţiile care influenţează preţurile trebuie divulgate înainte ca tranzacţiile să poată avea loc.

De asemenea, tot în cadrul regulamentului se specifică faptul că sunt interzise tranzacţiile manipulatoare sau difuzarea de informaţii incorecte, care oferă indicaţii false sau înşelătoare în ceea ce priveşte oferta, cererea sau preţurile.
În acelaşi timp, traderii de en

ergie sunt obligaţi să raporteze tranzacţiile pe care le efectuează la Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), fie direct, fie prin intermediul unei terţe părţi (de exemplu un broker sau un sistem de raportare a tranzacţiilor).
Regulamentul a fost adoptat de Consiliu şi va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România (http://ec.europa.eu/ )

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here