Ordin AVR nr 5697 din 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit art. 435 alin. (3) din Codul fiscal, operatorii economici ce au activitate de distribuție en-gros (firmă la firmă) de băuturi alcoolice și tutun prelucrat au obligația să dețină un atestat de operator economic pentru distribuția de produse accizabile. Acești operatori economici trebuie să fie luați în evidența autorității vamale române ce eliberează și prezentul atestat.

Pentru a fi mai expliciți ce operatori economici au nevoie de acest atestat, ne referim doar la distribuitori, respectiv aceștia achiziționează băuturile alcoolice sau tutunul prelucrat de la un antrepozit fiscal sau de la un operator autorizat ca destinatar înregistrat și revând bunurile către alți operatori economici.

Operatorii economici care doresc să obțină acest atestat vor depune o cerere, model tipizat, la direcția regională vamală unde sunt arondați.

Aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să dețină spații de depozitare corespunzătoare;
  2. Să aibă în obiectul de activitate autorizat activitatea de distribuție en-gros de băuturi alcoolice și produse din tutun;
  3. Să dețină mijloace tehnice de depistare a marcajelor false sau contrafăcute;
  4. Să fie activi fiscal;
  5. Administratorul societății să nu aibă înscris în cazier sancțiuni penale de natura celor economice, de evaziune fiscală, delapidare, etc.;
  6. Împotriva operatorului economic nu există sancțiuni penale de natura celor economice sau privind combaterea evaziunii fiscale și spălarea banilor;
  7. Să nu înregistreze obligații fiscale restante către bugetul general consolidat.

Operatorul economic va depune documentele ce atestă aceste situații. Autoritatea vamală competentă, în scopul soluționării cererii, poate solicita înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului.

În situația în care documentația este completă și conformă cu legislația, referatul de aprobare se va emite în termen de 30 de zile de la această dată. Acestea se vor supune aprobării, iar în funcție de data aprobării atestatele sunt valabile astfel:

  1. Pentru referatele aprobate în data de 1-15 ale lunii curente, atestatele sunt valabile începând cu data de 16 a lunii în curs;
  2. Pentru referatele aprobate în data de 16-sfârșitul lunii curente, atestatele sunt valabile începând data de 1 a lunii următoare.

Atestatele nu sunt transmisibile.

Foarte important: actualele atestate de operatori cu produse accizabile pentru distribuția de băuturi alcoolice și tutun prelucrat obținute în temeiul OpANAF nr. 1850/2016 își mențin valabilitatea pe termen nedeterminat până la anularea sau revocarea acestora.

De reținut: dacă există operatori economici ce au depus cereri de obținere a atestatului în perioada anterioară, iar acestea nu sunt încă soluționate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, acestea vor fi soluționate chiar în conformitate cu actualul act normativ.

Notă: actul normativ reglementează și procedura de suspendare, respectiv revocare a atestatului de operator cu produse accizabile în situația în care operatorul economic nu mai îndeplinește condițiile de autorizare.

Pe pagina de internet a autorității vamale va fi publicată lista operatorilor economici deținător de atestate de comercializare, iar această listă va fi actualizată lunar până pe data de 15 a lunii fiecărei luni.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here