Cu începere din 16 mai a.c. vor intra în vigoare modificările la Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, amendamentele fiind aprobate de Parlament prin Legea nr. 28/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020.

Protecția împotriva înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale

Prin completările la actul normativ de bază se prevăd următoarele:

– Serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile și evenimentele de promovare a activității și imaginii comerciantului NU sunt legate de actul comercial.

Fac excepție serviciile solicitate de cumpărător de la furnizor pentru operațiunile de promovare, de marketing și de publicitate dacă acestea au fost convenite anterior de către furnizor și cumpărător printr-un acord clar și lipsit de ambiguitate, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva nr. 633/2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

– Este interzis oricărui comerciant să solicite facturarea/refacturarea și să încaseze de la furnizor taxe și servicii, altele decât cele legate de actul comercial. Serviciile legate direct de actul comercial sunt incluse în contractul dintre părți.

Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Legiuitorul a înţeles să nu mai limiteze excepţiile la dispoziţiile din Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum se prevede în forma încă în vigoare până la 16 mai.

Obligațiile de plată între comerciant și furnizorul de produse alimentare

– Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și livrate se stabilește prin negocierea contractului, conform prevederilor legislației în vigoare.

A dispărut completarea care impunea ca termenul de plată să nu depășească 30 de zile calendaristice, fiind introdusă şi aici trimiterea mai largă la «legislaţia în vigoare».

– Fac excepție produsele alimentare proaspete, prevăzute în anexa la Legea nr. 28/2020, în cazul cărora termenul de plată nu poate fi mai mare de 14 zile lucrătoare de la data recepționării mărfii de către beneficiar.

Obligaţii speciale ale comerciantului

– A dispărut regimul special pe care comerciantul era obligat să îl asigure produselor româneşti, prin acordarea de spații distincte de expunere și vânzare. În noua formă a legii, comerciantul poate acorda, prin înțelegerea părților, spații distincte de expunere și semnalizare la raft pentru fiecare produs alimentar, în funcție de țara de origine.

– În forma care va intra în vigoare la 16 mai, nu se mai regăsesc dispoziţiile privind etichetarea şi menţionarea sintagmei “carne românească”, la fel ca şi obligaţia de a  se menţiona pe etichetă procentul de carne provenit din România.

– Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produse alimentare poate, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, lapte și produse de panificație, să dispună ca produsele din cantitatea de marfă intrată să corespundă gradual fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din parteneriate directe, pentru a asigura accesul consumatorului la produse proaspete. Metodologia de desfășurare a parteneriatelor directe se va aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Este introdusă în lege definiţia pentru parteneriat direct – relația comercială directă dintre comerciant și cooperativele agricole, asociațiile de producători agricoli, societățile comerciale agricole de producție, producători agroalimentari și distribuitori, între care se încheie un contract comercial pentru minimum 12 luni.

– Comerciantul persoană juridică autorizată care desfășoară activități de comercializare pentru produsele alimentare poate organiza evenimente de promovare a produselor alimentare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare.

Prin modificarea aprobată, se renunţă şi aici la regimul special acordat produselor româneşti, în condiţiile în care, în forma care va fi înlocuită pe 16 mai, legea prevede obligaţia comerciantului – persoană juridică autorizată – de a organiza evenimente de promovare și vânzare a produselor alimentare românești. 

Sancţiuni

– Pentru nerespectarea dispoziţiilor privind protecția împotriva înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale, regimul sancţionator nu mai prevede că în caz de abatere repetată se poate suspenda autorizația de funcționare a comerciantului pentru o perioadă de până la 6 luni.

– Au fost majorate, în schimb, amenzile legate de nerespectarea obligaţiilor din lege privind: recepţia mărfii, termenul de plată a obligaţiilor contractuale; prezentarea, cu ocazia verificării solicitate de reprezentanţii MFP privind desfășurarea relațiilor comerciale dintre comerciant și furnizor, a documentelor care stau la baza desfășurării acestor relații comerciale.

Regimul contractelor în derulare

În termen de 6 luni de la data de 16 mai curent, contractele în desfășurare vor fi modificate corespunzător prevederilor Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr. 28/2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here