Stabilirea de sancţiuni minime pentru infracţiunile fiscale, un cod de identificare fiscală transnaţional, o cartă a contribuabilului UE şi măsuri comune mai dure împotriva paradisurilor fiscale – acestea sunt doar câteva dintre ideile concrete formulate de Comisie pentru intensificarea luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale în UE.

Comunicarea CE din 27 iunie examinează, printr-o abordare integrată, modalităţile de întărire a măsurilor existente şi expune noi iniţiative posibile în vederea eliminării fraudei şi a evaziunii fiscale în Europa.

Conform estimărilor, economia subterană în statele membre reprezintă în medie aproape o cincime din PIB, adică un total de aproape 2 000 de miliarde EUR. Date fiind globalizarea economiei şi progresul tehnologic, este evident că această problemă nu va putea fi rezolvată prin eforturi izolate, la nivel naţional. De aceea, comunicarea prezintă o abordare pe 3 niveluri, prin care evaziunea şi frauda să fie atacate din toate unghiurile posibile.

La nivel naţional

Statele membre trebuie să se concentreze pe întărirea capacităţii lor administrative de a încasa impozite, așa cum prevăd în mod clar Recomandările de ţară (a se vedea IP/12/513). Comisia va monitoriza îndeaproape progresele în acest sens, oferind totodată asistenţă tehnică acolo unde este nevoie.

Autorităţile naționale trebuie, de asemenea, să ofere facilităţi celor care se conformează de bună voie, de exemplu programe de declarare voluntară. În același timp, instrumentele UE, precum „ghişeul unic” (a se vedea IP/12/17) şi, eventual, un portal internet pentru taxe şi impozite sunt de natură să contribuie la creşterea gradului de conformare.

La nivelul UE

Acţiunile de combatere a evaziunii fiscale la nivel european s-au dovedit eficiente. De exemplu, datorită directivei UE privind impozitarea veniturilor din economii, statele membre fac schimb de informaţii referitoare la contribuabilii nerezidenţi, corespunzătoare unor sume totalizând 20 miliarde EUR.

Provocarea actuală este de a aprofunda această cooperare şi de a consolida instrumentele comune. În acest sens, este esenţial acordul statelor membre cu privire la revizuirea directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Se avansează, de asemenea, o serie de idei noi, printre care un eventual cod de identificare fiscală transnaţional, un mecanism de reacţie rapidă la frauda privind TVA-ul, un minimum de reguli şi sancţiuni pentru fraudă şi evaziune fiscală.

La nivel internaţional

Pentru ca lupta împotriva evaziunii fiscale să fie cu adevărat eficace, partenerii internaţionali trebuie să aplice standarde de guvernanţă echivalente celor de la nivelul UE. În acest sens, sunt cruciale mandatele pe care Comisia le-a solicitat pentru a negocia acorduri mai solide privind impozitarea veniturilor din economii cu principalele ţări vecine. Înainte de sfârşitul anului 2012, Comisia va prezenta, de asemenea, o strategie implicând stimulente şi sancţiuni pentru abordarea problemei paradisurilor fiscale şi măsuri vizând planificarea fiscală agresivă.

Context

La Consiliul European din martie 2012, statele membre au cerut Comisiei „să dezvolte rapid modalităţi concrete pentru a îmbunătăţi lupta împotriva fraudei fiscale şi evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu ţările terţe, şi să prezinte un raport până în iunie 2012”. Comunicarea pe această temă a fost prezentată summitului UE de la sfârșitul lunii iunie.

Etapele următoare

Comisia va demara lucrările pentru a dezvolta ideile prezentate în această comunicare. Înainte de sfârşitul anului, CE va prezenta un plan de acţiune pentru lupta împotriva fraudei şi evaziunii fiscale, cu măsuri specifice care să poată fi implementate rapid. Totodată, Comisia îşi va prezenta iniţiativa privind paradisurile fiscale şi planificarea fiscală agresivă.

*

Pentru “Recomandările de ţară”, puteţi consulta:

– Comunicatul CE din 30 mai a.c. intitulat “Comisia stabileşte noi măsuri în favoarea stabilităţii, creşterii economice şi locurilor de muncă” la adresa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/513&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

Recomandările de ţară pentru 2012: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/386&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

“Concluzia celor 12 analize aprofundate” la adresa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/388&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here