Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză.

Actul normativ prevede protejarea consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de preţuri şi disfuncţionalităţi evidente ale pieţei. Sunt prevăzute şi sancţiuni, de la 0,01% – 0,1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării, dar nu mai puţin de 5000 lei.

În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice amenda va fi stabilită în intervalul de 5000 lei – 50 000 lei, iar pentru persoanele fizice, amendă de la 600 lei la 2.500 lei.

Pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile identificate constituie acţiuni speculative:

a) practicarea unor preţuri nejustificat de mari;

b) limitarea, în mod nejustificat, a producţiei sau a vânzărilor;

c) acumularea de mărfuri de pe piaţa externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piaţa românească şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod nejustificat.

În  vederea evaluării acţiunilor speculative, sunt avute în vedere următoarele criterii:

a) marjele de profit sau adaosurile comerciale pentru produsul sau serviciul respectiv, pentru a analiza o majorare disproporţionată a preţurilor faţă de cheltuieli;

b) nivelul preţului de vânzare comparativ cu preţurile practicate în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferenţele să fie justificate obiectiv;

c) creşterea artificială a costurilor de producţie, inclusiv salariale, pentru a masca o creştere nejustificată a preţului produsului/serviciului final;

d) distribuţia produselor printr-un lanţ care cuprinde mai mulţi intermediari decât în mod uzual, fără ca acesta să sufere vreo transformare, cu scopul de majorare a preţului;

e) limitarea nejustificată a producţiei sau a vânzărilor, care a avut ca efect stoparea/diminuarea semnificativă a aprovizionării pieţei interne în lipsa unor factori economici sau de altă natură care să justifice o astfel de limitare/stopare;

f) mărirea stocurilor, într-o anumită perioadă, comparativ cu nivelul mediu al stocurilor existent în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferenţele să fie justificate obiectiv.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor, Guvernul României stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei şi a ministerului/instituţiei de resort, produsele, categoriile de produse sau serviciile apreciate ca fiind esenţiale în raport cu specificul situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi care sunt considerate în situaţie de risc speculativ ce pot afecta buna funcţionare a economiei sau bunăstarea consumatorului.

Hotărârea va fi emisă pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită, succesiv, prin hotărâre, pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri, şi detaliază criteriile de evaluare potrivialin. (5), procedura de analiză, aplicare şi colaborare dintre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi procedura prin care pot fi consultate structurile asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here