Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Conform Notei de fundamentare anexate proiectului de act normativ, acesta vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile, în vederea respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană.

Astfel, va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice.

De asemenea, vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat. Modificările prevăzute în acest proiect asigură compatibilitatea cu dreptul UE în materia celor două cauze de infringement, creându-se astfel premizele încetării acestor proceduri.

Totodată, va fi instituită condiţia de funcţionare a antrepozitelor fiscale destinate exclusiv depozitării produselor accizabile, respectiv volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile aproximate la nivelul unui an calendaristic trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate.

Mai mult, se are în vedere ca termenul de valabilitate al autorizaţiei de antrepozit fiscal să fie de 3 ani. În cazul antrepozitarilor autorizaţi care deţin autorizaţii cu valabilitate de 1 an, valabilitatea acestor autorizaţii va fi prelungită automat cu 2 ani. În cazul în care pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita legală, va interveni revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

În ceea ce priveşte garanţia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou înfiinţate, aceasta va reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou înfiinţat.

De asemenea, prin normele metodologice, se va institui şi un nivel minim al garanţiei în vederea corelării cu obligaţiile instituite pentru antrepozitele fiscale de producţie.

Proiectul prevede modificarea termenului de plată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi, respectiv revenirea la termenul de până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. Această măsură vizează conformarea la normele UE astfel încât se va evita declanşarea unei noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ţării noastre în calitate de stat membru.

În vederea asigurării unui regim echitabil în raport cu antrepozitarii autorizaţi din România, produsele energetice de tipul motorinelor, benzinelor, kerosenului şi gazului petrolier lichefiat, primite în regim suspensiv de accize de către destinatarii înregistraţi, vor putea părăsi locul de recepţie doar dacă se atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată.

Proiectul mai vizează atingerea nivelului minim al accizelor la motorină începând cu 1 ianuarie 2013, conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE, în cuantum de 391,00 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri, faţă de nivelul actual de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

Consultă varianta integrală a proiectului legislativ! Click aici!

Sursa: MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here