Astăzi continuăm seria articolelor prin care vrem să vă arătăm cât de mult s-au schimbat legile acestei ţări de-a lungul timpului. Acum este rândul „mofluzilor mincinoşi” şi al „plastografilor”.
Extrasele de mai jos sunt din Partea a cincea („Pentru vini”) a Codului Civil (Codul Caragea) din 1818.
***

Capitolul IV – Pentru mofluzi mincinoşi
1. Ceice se fac mofluzi fără a fi, furi se socotesc, şi sunt.
2. Câţi se vor dovedi mofluzi mincinoşi, să se osândească la puşcărie un an, să li se vânză averea şi să se plătească împrumutătorilor
3. Tovarăşii mofluzilor mincinoşi, adică câţi neîmprumutându-i, se arată de împrumutători, şi se dovedesc mincinoşi, sau câţi împrumutându-i mai puţin, se arată împrumutători cu sume mai mari, sau câţi tăinuiesc lucrurile lor prin ştiinţă, sau le-au cumpărat cu economie aceia să se pedepsească cu plata de bani, adecă cât nu se ajunge din averea mofluzilor spre plata împrumutătorilor celor adevăraţi, acea lipsă să o puie dela dânşii şi să o împlinească.
Capitolul V – Pentru plastografi
1. Plastografi zicem celor ce fac scrisori mincinoase, sau de tot sau în parte.
De tot mincinoase scrisori sunt, în câte peceţile sau iscăliturile sunt mincinoase.

În parte mincinoase sunt, în câte cuvântul celor scrise, sau împreunarea slovelor, sau slovele, sau numerele, sau veleatul, sau luna, sau ziua, sunt drese, sau rase, şi în locul lor, scrise altele.

2. Câţi fac iscălitura domnească, sau pecetea, să li se taie mâna; câţi dreg cuvinte, ori sloviri, ori slove, ori numere, ori veleat, ori lună, ori zi, din scrisori domneşti să se osândească la ocnă în soroc de cinci ani.
3. Câţi fac zapise mincinoase, de datorii particulare, să plătească îndoit de ceiace era să câştige cu zapisul cel mincinos.
4. Iar câţi vor arăta cărţi mincinoase prin neştiinţă, şi se va dovedi că nu le-au ştiut de mincinoase, aceia sunt nevinovaţi.

Primele două articole ale seriei au fost despre nuntă şi despre hoţi.
Sursa: Lege5.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here