Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în colaborare cu ANAF, a supus dezbaterilor publice un proiect de ordin privind procedura transmiterii de către depozitarul central şi de către intermediari a informaţiilor referitoare la persoanele fizice şi juridice cu titluri de valoare tranzacţionate pe piaţa de capital.

Proiectul de act normativ este propus în temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.1 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere art. 61 şi art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CNVM şi ANAF propun o serie de aspecte funcţionale ale procesului de transmitere a informaţiilor.

Astfel, intermediarii comunică bilunar, Ministerului Finanţelor Publice – ANAF – Direcţia generală a tehnologiei informaţiilor, date referitoare la titularii persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, care deschid sau închid conturi la intermediarii respectivi, în vederea tranzacţionării pe piaţa de capital.

Similar, depozitarul central va comunica aceste informaţii pentru persoanele fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, înregistrate în conturile individuale evidenţiate la nivelul acestuia.

Totodată, depozitarul central şi fiecare intermediar desemnează o persoană de legătură, care va fi făcută cunoscută MFP-ANAF-Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei. În cazul în care organismul constată transmiterea de informaţii eronate, neconforme anexei incluse în proiectul de act normativ, acesta notifică entitatea raportoare. Ulterior notificării, se corectează şi retransmite raportarea integral pentru perioada respectivă.

Procesul de actualizare a acestor informaţii, legate de clienţi nou-apăruţi sau de cei care şi-au încetat activitatea cu intermediarul respectiv şi/sau cu depozitarul central, urmăreşte comunicarea pe acelaşi canal, după următoarea grilă:

– pentru informaţiile actualizate în perioada 1 – 15 a lunii, la data de 20 a lunii în curs;

– pentru informaţiile actualizate în perioada 15 – 30/31 a lunii, la data de 5 a lunii următoare.

Mai mult, transmiterea informaţiilor se realizează prin portalul e-guvernare, utilizând o semnătură electronică, calificată pentru semnarea fişierului depus, conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.

Propunerile și observaţiile pot fi transmise până la data de 03.10.2012, inclusiv, la adresa de e-mail a Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare.

Citeşte textul integral al proiectului de ordin! Click aici!

Sursa: CNVM

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here