Casa Naţională de Asigurări de Sanatate a publicat un proiect de act normativ prin care propune suspendarea cardului de sănătate pe perioada stării de urgenţă, dar şi eliberarea reţetelor medicale online. Actul normativ a fost publicat pe pagina cnas.ro la secţiunea transparenţă decizională.

Medicii de familie și medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecință a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripția electronică online emisă în aceste condiții poate fi transmisă pacientului și prin mijloace de comunicare electronică.

Iată alte măsuri pentru pacienți menţionate în document:

 – Perioada de valabilitate a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale și tehnologii şi
dispozitive asistive – până când aceasta poate fi depusă/transmisă la casa de asigurări de sănătate se prelungește cu 90 de zile;

pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala în continuare, fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

Termenul de valabilitate de la data prescrierii biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, precum și a biletelor de trimitere care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile;

În prezent condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite prin H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările ulterioare, care își încetează valabilitatea la data de 31 martie 2020. În actul normativ anterior menționat, termenul de aplicare a unor reglementări este prorogat până la  data de 31 martie 2020.

Derularea programelor naționale de sănătate se realizează în baza prevederilor H.G. nr. 155/2017, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, și a normelor tehnice de aplicare a acestora, care își încetează valabilitatea la data de 31 martie 2020

Vezi aici proiectul de act normativ publicat  de CNAS 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificărilor legislative. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here