Casa Națională de Asigurări de Sănătate modifică legea pentru cazurile în care sistemul informatic al cardurilor de sănătate nu este funcțional. Întreruperile și erorile din ce în ce mai dese din ultimul an ale platformei PIAS a determinat Guvernul să completeze HG  nr. 161/2016 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, în situațiile de acest gen, CNAS va publica pe site-ul propriu un anunț privind defecțiunea sistemului, iar serviciile medicale și dispozitivele medicale se vor acorda atunci în regim off-line.

Termenul transmiterii datelor în aceste perioade este de până la sfârșitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activității lunii anterioare prevăzut în contract, dar se poate modifica de comun acord.

Art. 199 Anexa 2 la HG nr. 161/2016

„ (2) Termenul de raportare a activității lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcționării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale / dispozitivelor medicale.

Art. 200. – (1) În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din prescripțiile medicale on-line și off-line, în condițiile prevăzute în norme. În aceste situații medicamentele prescrise nu se eliberează fracţionat. „

Referitor la serviciile medicale eliberate off-line la care se înregistrează erori în utilizarea cardului de asigurări sociale de sănătate în perioada de întrerupere a funcționării sistemului național, acestea se validează strict pentru aceste erori.

Luna trecută, după ultimele erori înregistrate în sistemul de validare a cardurilor de sănătate, federațiile medicilor de familie au adresat o interpelare conducerii CNAS prin care atenționau că pe lângă îngreunarea activității din cabinetele medicale și prelungirea timpului de așteptare pentru pacienți, există și riscul de a nu putea raporta în termen legal activitatea lunii precedente.

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au declarat atunci că din cauza contestațiilor legate de lictația sistemului, nu se pot pune în aplicare contractele de mentenanță, și de aceea sistemul dă erori frecvente. Pentru aceste contracte de mentenanță, pentru următorii trei ani, CNAS a plătit celor două firme câștigătoare peste 20 milioane de lei. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here