Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.832/2011 şi al Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011.

Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială. Ea este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

Noua Clasificare a ocupaţiilor din România ordonează vechea Clasificare, care devenise greu de urmărit pentru utilizatorul obişnuit, din cauza numeroaselor modificări şi completări care au fost efectuate de la aprobarea ei, prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 559/2.112/1995, publicat în Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995. În vechea clasificare, au existat chiar poziţii care se dublau, aceeaşi ocupaţie având două coduri distincte.

Actuala clasificare a ocupaţiilor aliniază Clasificarea ocupaţiilor din România cu Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor – ISCO 08, codurile devenind astfel identice în cele două clasificări, spre deosebire de codurile din vechea clasificare, care se aplică actualmente doar în România.

Ca şi aspect negativ al noii clasificări, menţionăm lipsa indexului alfabetic, index care se regăseşte actualmente în vechea clasificare.

Potrivit actului normativ în vigoare, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here