În Monitorul Oficial nr. 199 din 09.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011.

Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală se modifică prin actul analizat astăzi, iar acesta dispune măsuri aplicabile atât autorităților fiscale, cum ar fi documentele ce trebuie să existe la dosarul unei contestații, cât și unele explicații binevenite privind interpretarea termenelor, când acestea se încheie în zile libere sau nelucrătoare. 

Profităm de această ocazie pentru a reaminti câteva prevederi ale Codului de procedură fiscală:

– potrivit art. 172, termenul de contestare a unei executări silite se realizează în 15 zile de la data la care contestatarul a luat cunoștință de această executare silită;

– contestația împotriva altor acte administrativ fiscale sau împotriva unor titluri de creanță emise de autoritățile fiscale se depune în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal.

* Ce conține o contestație? 

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

– datele de identificare a contestatorului;

– obiectul contestației;

– motivele de fapt și de drept;

– dovezile pe care se întemeiază;

– semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampilă în cazul persoanelor juridice.

coduldeprocedura1
Sursa foto: Lege5.ro

Lipsa unui element poate conduce la respingerea contestației.

Notă: contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune în instanţă. Unele persoane consideră pierdere de timp depunerea contestaţiei şi se adresează direct instanţei de judecată, deoarece contestaţiile sunt soluţionate tot de organe cu atribuţii fiscale.

* Ce reprezintă un titlu de creanţă şi care sunt acestea?

Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţă fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii.

Asemenea titluri pot fi:

– decizia de impunere;

– declaraţia fiscală;

– decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii;

declaraţia vamală;

– decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală, impozitele, taxele şi alte sume care se datorează în vamă, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

– procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de organul prevăzut de lege, pentru obligaţiile privind plată amenzilor contravenţionale;

– decizia de atragere a răspunderii solidare;

– ordonanţă procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte, în cazul creanţelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanţă judecătorească.

Pentru a afla mai multe despre modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 378/2013 îţi recomandăm  articolul “Ce se mai schimbă în fiscalitate? Contestarea actelor administrative emise de ANAF, la rând“.

Actele normative adiacente acestui subiect pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here