22 Februarie, 2018

Clarificări privind deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale

Ministerul Finanţelor Publice vine cu clarificări referitoare la deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale, aspecte care au suferit modificări recente prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr.136/2013.

Conform comunicatului de presă emis de MFP, problema vizată se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA.

Având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin H.G. nr.84/2013 au fost stabilite condiţiile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonuri fiscale.

Astfel, începând cu data de 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a H.G. nr.84/2013:

* pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii, s-a prevăzut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Codului fiscal, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr.84/2013, faptul că TVA poate fi dedusă de beneficiar, în condiţiile legii, pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal.

Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe baza de bonuri fiscale.

* la aceeaşi dată şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

În vederea aplicării noilor prevederi, orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii care să cuprindă toate elementele prevăzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal.

În situaţia în care beneficiarul solicită totuşi emiterea unei facturi care să cuprindă toate elementele prevăzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, deşi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligaţia să emită această factură, pe lângă bonul fiscal.

Sursa: MFP

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Ion
    martie 22 2013

    Combustibilul folosit in interesul deplasarilor in folosul societatii se deconteaza? Multumesc.

Scrie un comentariu