Agenţia Naţională de Administare Fiscală (ANAF) a adus o serie de clarificări privind depunerea recent modificatului formular 010, astfel încât contribuabilii deja înregistrați nu vor completa şi depune formularul 010 pentru declararea informaţiilor solicitate prin rd.7 al secţiunii IV. „Alte date privind contribuabilul” decât în situația în care au intervenit alte modificări în datele declarate anterior.

Reamintim faptul că, formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/ de mențiuni/ de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică a fost modificat prin OpANAF nr. 1382/2017, în acesta fiind adăugat rd.7 la secțiunea IV. „Alte date privind contribuabilul”, referitor la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității.

Contribuabilii care au obligaţia completării şi depunerii “Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni/Declaraţiei de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, sunt:

  • persoanele juridice române;
  • asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;
  • deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
  • reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Acest formular se va depune de contribuabili, cu ocazia primei înregistrări fiscale sau cu ocazia declarării de mențiuni, ca urmare a modificării datelor declarate anterior, caz în care vor completa în mod corespunzător şi rd.7 al secțiunii IV. „Alte date privind contribuabilul”, respectându-se termenul de 15 zile prevăzut la art.88 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here