Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a publicat recent o serie de clarificări cu privire la procedura de decontare a carburantului pentru persoanele cu handicap. 

Hotărârea nr. 1118/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2021.

De ce persoanele cu handicap gradul trei nu au dreptul la decontarea carburantului?

Prin Legea nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost introdusă modificarea prevederilor art. 24 alin.(9) care prevăd decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale, ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban.

Întrucât prevederile art.24 alin.(1) cu privire la acordarea gratuității la transportul interurban se aplică numai persoanelor cu handicap grav și accentuat, alternativa la acest beneficiu se aplică în acest moment doar acestor categorii de persoane.

Poate fi decontată și naveta zilnică a elevului cu dizabilitate către școală? 

Doar dacă deplasarea se face în afara localității. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, se acordă potrivit prevederilor art.24 alin.(9) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca alternativă la obținerea gratuității la transportul interurban, prevăzută de art.24 alin.(1) din același act normativ, pentru deplasarea cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale.

De ce nu s-a făcut o procedură de acordare de vouchere pentru carburant?

Întrucât prevederea textului de lege privind decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul stabilește limita valorilor la 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav și suma de 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat, iar modalitatea de decontare a carburantului prevede atât depunerea unor documente justificative în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, cât și calculul distanței pentru care se decontează carburantul și a numărului de călătorii efectuat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1118/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pot fi decontate și călătoriile cu microbuzul? 

Nu. Autoturismul este un autovehicul folosit pentru transportul unui număr redus de persoane.

Articolul de lege prevede posibilitatea deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale.

Pentru călătoriile cu microbuzul aveți alternativa gratuității la transportul interurban, dacă deplasarea se efectuează cu mijloace de transport în comun, în situația existenței convenției privind transportul persoanelor cu handicap semnată între direcția generală de asistență socială și protecția copilului și transportatorul în cauză.

Dacă persoana cu dizabilitate/aparținătorul nu are mașină proprietate personală și roagă pe cineva să-l transporte cu mașina, se va deconta carburantul? 

Da. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se efectuează atât pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, cât și a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Însoțitorul poate fi orice persoană care acompaniază persoana cu handicap și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist, însă beneficiul decontării carburantului revine persoanei cu dizabilitate. Procedura este prevăzută în Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020.

Se pot deconta și cursele pentru persoana cu dizabilitate efectuate cu taxiul?

Nu. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se efectuează potrivit prevederilor art.24 alin.(9) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este prevăzută ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban, prevăzută de art.24 alin.(1) din același act normativ. De asemenea, decontarea se efectuează în baza bonului/bonurilor fiscale de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, care se depun la registratura direcției generale de asistență socială și protecția copilului împreună cu cererea de decontare care atestă deplasarea interurbană.

Dacă perioada de valabilitate a gradului este permanentă, decontarea se poate face o singură dată pentru toate călătoriile dintr-un an calendaristic, în limita sumei prevăzută prin lege?

Putem strânge bonurile și veni cu cererea de decont la sfârșitul anului sau trebuie făcută cerere și depusă cu fiecare bon separat, după fiecare călătorie?

Nu se poate face decontarea o singura data pe an. În situația în care certificatul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru fiecare an calendaristic, în termenul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente. Cererea de decontare se depune la direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere.

Cum se calculează suma aferentă carburantului?

  1. Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.
  • În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anului 2021, numărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin.(1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, indiferent de numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestuia.
  • Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro

În cazul în care valoarea tarifului prevăzută în Convenție pentru numărul de kilometri efectuați este mai mare decât cea cuprinsă în bonul fiscal, suma maximă decontabilă este suma prevăzută în bonul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here