Operaţiunea contabilă nr. 1Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se închiriază o clădire cu o valoare contabilă de 60.000 lei pe o durată de 2 ani:

Debit 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

60.000 lei

Operaţiunea contabilă nr. 2Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se primeşte factura pentru chiria lunară de 800 lei şi TVA 19%:

% = 401 Furnizori

952

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

800

4426 TVA deductibil

152

Operaţiunea contabilă nr. 3Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se plăteşte factura:

401 Furnizori = 5121. Conturi la bănci în lei

952

Operaţiunea contabilă nr. 4Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care chiriaşul execută lucrări de modernizare, efectuând următoarele cheltuieli:

consum de materiale în sumă de 2.000 lei:

212. Construcţii = 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

3000

cheltuieli cu energia în sumă de 1.000 lei + TVA 19%:

% = 401 Furnizori

1190

605. Cheltuieli privind energia şi apa

1.000

4426 TVA deductibila

190

Operaţiunea contabilă nr. 5Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care, la sfârşitul contractului de închiriere clădirea este predată proprie­tarului împreună cu investiţia realizată de chiriaş:

* amortizarea modernizării an 1

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812. Amortizarea construcţiilor

1.500

* amortizarea modernizării an 2

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812. Amortizarea construcţiilor

1.500

Operaţiunea contabilă nr. 6Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se efectuează transmiterea clădirii:

2812. Amortizarea construcţiilor = 212. Construcţii

3.000

Şi concomitent:

Credit 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

60.000 lei

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here