Simbolurile religioase pot fi interzise la locul de muncă, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a dat câștig de cauză în două situații în care două femei, una din Franța și cealaltă din Belgia, fuseseră concediate de angajatorii lor pe motiv că nu au vrut să renunțe la vălul islamic la locul de muncă.

Chiar dacă se referă la cele două cazuri, hotărârea Curții va fi general aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii, în situațiile în care vor exista cazuri similare. Practic, orice instanță națională care va soluționa un astfel de litigiu are obligația de a aplica decizia CJUE.

“Articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretat în sensul că interdicția de a purta un văl islamic care decurge dintr o normă internă a unei întreprinderi private care interzice purtarea vizibilă a oricărui semn politic, filozofic sau religios la locul de muncă nu constituie o discriminare directă pe motive de apartenență religioasă sau convingeri în sensul acestei directive.”

Curtea a mai reținut că pe de altă parte, în lipsa unei asemenea norme, voința unui angajator ca prestările sale de servicii să nu fie îndeplinite de o persoană care poartă vălul islamic, nu poate fi considerată “o cerință profesională de natură să înlăture existența unei discriminări”, se mai arată în decizia publicată de CJUE.

În primul caz, o femeie din Franța, de confesiune musulmană, a fost reclamată angajatorului de către un client, în serviciul căruia fusese repartizată. Femeia purta vălul islamic, iar firma angajatoare i-a cerut să renunțe la portul acestuia. Femeia a refuzat, așa că a fost concediată. Curtea a recomandat, în acest caz, instanței din Franța să verifice dacă angajatorul avea în regulamentul intern al societății stipulări prin care se interzic semnele politice, filozofice sau religioase la locul de muncă.

În celălalt caz, din Belgia, angajatorul unei alte femei care a refuzat, de asemenea, să renunțe la vălul islamic la locul de muncă, a modficat regulamentul intern al firmei astfel încât să o poată concedia pe femeie în baza unor reglementări interne: “Se interzice lucrătorilor să poarte la locul de muncă semne vizibile referitoare la convingerile lor politice, filosofice sau religioase ori să îndeplinească orice rit care decurge din acestea”.

CJUE a mai apreciat că „voința unui angajator de a afișa o imagine de neutralitate față de clienții săi atât publici, cât și privați este legitimă, în special atunci când sunt implicați numai lucrătorii care intră în contact cu clienții, iar această dorință se raportează la libertatea de a desfășura o activitate comercială”.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here