Coliziunea dintre un avion și o pasăre constituie o împrejurare excepțională care poate exonera operatorul de transport aerian de obligația sa de a plăti compensații în cazul întârzierii prelungite a zborului.

Cu toate acestea, atunci când un expert abilitat în acest scop a constatat după coliziune că avionul respectiv îndeplinește condițiile de zbor, operatorul de transport nu poate justifica întârzierea invocând necesitatea de a efectua un al doilea control.

Astfel s-a pronunţat CJUE prin Hotărârea din data de 04.05.2017 în cauza  C-315/15 .

Menționăm faptul că CJUE s-a pronunţat în sensul mai sus arătat referitor la o cerere formulată în cadrul unui litigiu între doamna Marcela Pešková și domnul Jiří Peška, pe de o parte, și Travel Service a.s., un operator de transport aerian, pe de altă parte, în legătură cu refuzul acestuia din urmă de a despăgubi acești pasageri al căror zbor a suferit o întârziere prelungită.

Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?

Reclamanții din litigiul principal au făcut o rezervare la Travel Service pentru un zbor cu plecare din Burgas (Bulgaria) și cu destinația Ostrava (Republica Cehă).

Acest zbor a fost efectuat la 10.08.2013, cu o întârziere la sosire de cinci ore și 20 de minute.

Zborul menționat se înscria în circuitul planificat al următoarelor zboruri: Praga – Burgas – Brno (Republica Cehă) – Burgas – Ostrava.

În cursul zborului de la Praga la Burgas, a fost constatată o problemă tehnică la o clapetă. Eliminarea acesteia a necesitat o intervenție de o oră și patruzeci și cinci de minute.

În timpul aterizării zborului de la Burgas la Brno, potrivit Travel Service, aeronava a intrat în coliziune cu o pasăre, motiv pentru care s-a efectuat un control al aeronavei, fără să se descopere deteriorări. Un tehnician de la Travel Service a fost totuși transportat cu o aeronavă privată de la Slaný (Republica Cehă) la Brno pentru a efectua repunerea în funcțiune a acestei aeronave. El a aflat de la echipajului aeronavei că se efectuase deja un control de către altă societate, însă că proprietarul aeronavei, Sunwing, refuzase să recunoască abilitarea acesteia pentru efectuarea controlului. Travel Service a verificat din nou punctul de impact, curățat anterior, fără să găsească urme pe motoare sau pe alte părți ale aeronavei.

În final, niciunul dintre cele două controale nu a evidențiat daune care să fi pus sub semnul întrebării capacitatea de zbor a avionului.

În continuare, aeronava a zburat de la Brno la Burgas, apoi de la Burgas la Ostrava, zbor pe care s-au îmbarcat reclamanții.

Prin cererea introductivă depusă la 26.11.2013 la Obvodní soud pro Prahu 6 (Tribunalul de Primă Instanță al Sectorului 6 Praga, Republica Cehă), reclamanții din litigiul principal au solicitat, fiecare, plata unei sume de aproximativ 6 825 de coroane cehe (CZK) (aproximativ 250 de euro), în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 261/2004.

În opinia lor, Regulamentul Uniunii privind compensarea pasagerilor aerieni[1], astfel cum a fost interpretat de CJUE[2], le acordă dreptul la o astfel de compensație deoarece zborul lor a ajuns la destinație cu o întârziere de trei ore sau mai mare.

În  acest context, Obvodní soud pro Prahu 6 (Tribunalul de Primă Instanță al Sectorului 6 Praga, Republica Cehă) a adresat CJUE mai multe întrebări  preliminare:. să se stabilească dacă coliziunea unui avion cu o pasăre este o împrejurare excepțională care, atunci când intervine, poate exonera compania aeriană de obligația sa de a plăti compensații în cazul întârzierii zborului cu trei ore sau mai mult. Astfel, potrivit regulamentului și jurisprudenței CJUE, operatorul de transport aerian nu trebuie să plătească compensații dacă întârzierea este cauzată de împrejurări excepționale care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile în acest scop.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la o trimitere preliminară?

Trimiterea preliminară permite instantelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze CJUE întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii.

Retinem că CJUE nu solutionează litigiul national, insa instanta natională are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei CJUE.

Decizia CJUE este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Cum a motivat în esenţă CJUE Hotărârea din data de 04.05.2017?

CJUE a amintit mai întâi că împrejurările excepționale în sensul regulamentului corespund unor evenimente care, prin natura sau originea lor, nu sunt inerente exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul efectiv al acestuia. CJUE a amintit totodată că defectarea prematură a anumitor componente ale unui avion nu constituie o împrejurarea excepțională, o asemenea pană fiind legată în mod intrinsec de sistemul de funcționare al aparatului. Astfel, întreținerea și buna funcționare a avioanelor intră în responsabilitatea operatorilor de transport aerian.

În schimb, CJUE a declarat că o coliziune între un avion și o pasăre, precum și eventuala deteriorare provocată de această coliziune, nu sunt legate în mod intrinsec de sistemul de funcționare al aparatului, astfel că o asemenea coliziune nu este, prin natura sau originea sa, inerentă exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul său efectiv. În consecință, coliziunea dintre un avion și o pasăre constituie o împrejurare excepțională în sensul regulamentului.

În acest context, CJUE a amintit că operatorul de transport aerian este exonerat de obligația sa de a plăti compensații numai în cazul în care poate face dovada, pe de o parte, că anularea zborului sau întârzierea zborului egală sau mai mare de trei ore este cauzată de o împrejurare excepțională care nu ar putut fi evitată în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile și, pe de altă parte, că au fost adoptate toate măsurile pentru a evita ca împrejurările excepționale cu care s-a confruntat acest operator de transport să conducă la anularea zborului respectiv sau la o întârziere a zborului egală sau mai mare de trei ore.

În ceea ce privește aspectul dacă Travel Service a adoptat toate măsurile rezonabile după coliziune pentru a evita întârzierea zborului, CJUE a reținut că avionul respectiv pare să fi fost controlat la aeroportul din Brno de către un expert local abilitat în acest sens în temeiul reglementării aplicabile. În aceste condiții, CJUE a considerat că un al doilea control al avionului nu era necesar pentru a se asigura în privința capacității de zbor a avionului astfel că întârzierea determinată de un astfel de control nu poate fi justificată în raport cu obligația de compensare prevăzută de regulament.

În ceea ce privește problema dacă Travel Service a adoptat toate măsurile rezonabile pentru a preveni coliziunea respectivă, CJUE a insistat asupra faptului că acest operator de transport nu poate fi obligat să ia măsuri care i-ar impune să accepte sacrificii care nu pot fi asumate în raport cu capacitățile întreprinderii sale. Totuși, deși operatorul de transport aerian poate fi obligat să adopte anumite măsuri preventive necesare pentru a reduce și chiar pentru a preveni riscurile unor eventuale coliziuni cu păsări, acest operator de transport aerian nu este responsabil pentru nerespectarea de către alte entități (precum, printre alții, administratorii de aeroport sau controlorii aerieni competenți) a obligațiilor ce le revin de a adopta măsurile preventive care intră în competența lor.

În sfârșit, CJUE a stabilit  că, în cazul în care întârzierea prelungită a unui avion își are originea nu numai într-o împrejurare excepțională, care nu ar fi putut să fie evitată prin măsuri adaptate situației și care a făcut obiectul, din partea operatorului de transport aerian, tuturor măsurilor rezonabile care pot să prevină consecințele acesteia (coliziunea avionului cu o pasăre), ci și într-o altă împrejurare a cărei producere îi este imputabilă (problema tehnică a avionului), întârzierea legată de această împrejurarea excepțională trebuie dedusă din timpul total de întârziere la sosirea zborului pentru a aprecia dacă acea parte a întârzierii imputabile operatorului de transport este de trei ore sau mai mare și trebuie, așadar, să facă obiectul unei compensații.

Răspunsul mai sus formulat de CJUE ce a făcut obiectul Hotărârii din data de 04.05.2017 în cauza C-315/15  îl puteţi consulta in extenso pe site-ul Curia.

 [1] Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.02.2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).

[2] Hotărârea CJUE din 19.11.2009, Sturgeon (C-402/07 și C-432/07), a se vedea și CP nr. 102/09. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here