Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 05.03.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat mai multe decizii privind recursuri în interesul legii în materie civilă, dar, în prezentul material, ne vom opri atenția doar asupra uneia din deciziile pronunțate la data respectivă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr. 4/05.03.2018 în dosarul nr. 2876/1/2017– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare: 

  • în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;
  • dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun. 

Recursul în interesul legii mai sus menționat s-a impus a fi formulat având în vedere că problema de drept ce a format obiectul recursului respectiv fusese soluţionată diferit de către instanţele judecătoreşti, constatându-se existenţa mai multor orientări jurisprudenţiale divergente. Astfel, unele instanțe de judecată au fost de părere că subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă este  fostul proprietar, în timp ce alte  instanțe de judecată au fost de părere că acesta este noul  proprietar. 

De menţionat că, potrivit art. 517 alin. 4 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textelor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr. 4/2018? 

Art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002: (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă. 

Art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002: (1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor. 

Art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002: (1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

(…) b) utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini. 

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, transmitere care poate fi dovedită conform prevederilor legale, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi astfel nu mai poate fi amendat pentru contravenţia constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă; într-o astfel de situație, cel care are calitatea de utilizator şi care va fi amendat pentru contravenţia constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă este noul (actualul) proprietar.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here