Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 modifică actul normativ de bază privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  reglementând restituirea la cererea persoanei interesate a ”taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule”, respectiv ”taxa pe poluare” pentru autovehicule sau ”taxa pentru emisiile poluante” provenite de la autovehicule.

Menţionăm şi faptul că aceste noi prevederi se vor aplica începând de joi, 3 septembrie 2015.

Ce taxe se restituite?

Sunt în sfera restituirii următoarele categorii de taxe:

  • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule – taxa prevăzută la art. 214^1 -214^3 din Codul fiscal, în vigoare până la data de 1 iulie 2008;
  • taxa pe poluare pentru autovehicule – taxă prevăzută de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
  • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – taxă prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare.

Fac obiectul cererii și dobânzile datorate contribuabilului, determinate între perioada de la care s-a perceput taxa și data restituirii acesteia.

FOARTE IMPORTANT! 

Chiar dacă sunt în sfera restiturii aceste taxe, pot fi restituite numai taxele ce nu sunt prescrise în termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală. Termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală este de 5 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui în care s-a născut obligația de plată de taxei (conform art. 135 din Codul de procedură fiscală).

În acest context, observăm că pot fi restituite la cerere taxele aflate în sfera restituirii plătite după data de 1 ianuarie 2010. Această situație se aplică dacă plătitorul taxei nu a desfășurat nicio acțiune care să conducă la suspendarea prescripției, cum ar fi începerea unei acțiuni în instanță.

În unele cazuri particulare, pot fi restituite și taxe plătite anterior acestei date, când plătitorul a demarat acțiuni ce conduc la suspendarea prescripției extinctive.

Restituirea taxei și a dobânzii datorate contribuabilului se eșalonează pe o perioadă de 5 ani calendaristici, în fiecare an restituindu-se 20% din obligație, printr-un grafic emis de organul fiscal.

Cererile de restituire

Cererile de restituire depuse de contribuabil se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar decizia de soluționare a cererii se comunică contribuabilului în termen de 10 zile de la emitere. Aceste termene sunt valabile în anul 2015, conform art. 70 din Codul de procedură fiscală.

Dacă cererile vor fi depuse în anul următor, termenul de 45 de zile se prelungește cu încă 60 de zile, dacă autoritatea fiscală consideră necesar obținerea unor probe suplimentare, conform noului termen de rezolvare a solicitărilor contribuabilului prevăzut în noul Cod de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015.

În cazul în care solicitarea contribuabilului de restituire a taxei de poluare este refuzată, persoana îndreptățită are dreptul să depună contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Sumele eșalonate pe perioada celor 5 ani de restituire se actualizează cu indicele prețurilor de consum. Restituirea sumelor se suportă din bugetul fondului de mediu sau bugetul de stat.

Prin Ordin al președintelui ANAF și al Ministrului Mediului, se va adopta procedura efectivă de punere în aplicare a acestei modificări normative.

Alte prevederi importante

În vederea stimulării achiziției de vehicule nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, instituțiile publice și unitățile administrativ teritoriale beneficiază de un tichet denumit ”ecotichet”, dacă achiziționează autovehicule electrice sau autovehicule noi electrice hibride.

Valoarea ecotichetului este de 20.000 lei, dacă se achiziționează un autovehicul pur electric, respectiv de 5.000 lei, pentru achiziția unui autovehicul hibrid, cu sursă de alimentare externă, iar emisiile de CO2 sunt mai mici de 50 grame/km.

Acest ecotichet se suportă din bugetul fondului de mediu.

Ai nevoie de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

4 COMENTARII

  1. Termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală este de 5 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui în care s-a născut obligația de plată de taxei . Adica 01.01.2016 .
    Pot cere restituirea taxe si cei care au platit-o in 2007.
    Vai de firmele care iti cer consultanta …..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here