Guvernul stabilește, în ședința din 6 aprilie, criteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți de art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, adică persoanele care beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet – precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional, formele de exercitare a funcției de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare aprofesiei de executor judecătoresc.

Criteriile sunt următoarele:

a) au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în 2018;

b) în cadrul formei juridice de exercitare/organizarea funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesieiși/sau colaboratori,maxim 9 persoane;

c) și-au întrerupt activitatea total sau partial ori și-au redus activitatea, ca urmarea măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luniînaintea instituirii stării de urgență.

Ordonanța prevede, de asemenea, că NU beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității.

Art. 3. – (1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.2 se atestă prin declarația pe proprie răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcției, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

(2) Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției transmite lunar declarația pe proprie răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care faceparte, care poate să facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here