Recent, au fost făcute modificări în ceea ce priveşte acordarea de vouchere de vacanţă pentru anumiţi salariaţi — aspect reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009.
Modificările au fost introduse prin Legea nr. 94/2014 şi se aplică de la 6 iulie 2014.
Astfel, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare, „instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, acordă, în condiţiile legii, vouchere de vacanţă.
Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 94/2014 la OUG 8/2009 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. Foto: Lege5 Online
modvouchere_1
În ceea ce priveşte instituţiile publice, acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 ca fiind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din:
• bugetul de stat;
• bugetul asigurărilor sociale de stat;
• bugetele fondurilor speciale;
• bugetul trezoreriei statului;
• bugetele instituţiilor publice autonome;
• bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
• bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
• bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
• bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Iar instituţiile publice locale (denumire generică) sunt definite, potrivit Legii nr. 273/2006, ca fiind comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 sunt societăţile cu personalitate juridică constituite (dacă prin lege nu se prevede altfel) în una dintre următoarele forme:
• societate în nume colectiv;

• societate în comandită simplă;

• societate pe acţiuni;

• societate în comandită pe acţiuni;

• societate cu răspundere limitată.


Atenţie!
 Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013, în bugetele pe 2014 ale instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, NU se prevăd sume pentru vouchere de vacanţă.

Toate modificările aduse recent la OUG nr. 8/2009 pot fi găsite în Legea nr. 94/2014.


comentarii

1 COMENTARIU

  1. vaucerele nu fac altceva decit sa le aduca venituri sub oriice forma celor care detin pensiuni, hoteluri case de vacanta.Tara este plina cu asemenea oportunisti.Acest vaucer va fi considerat ca pomana socialista de patronii complexelor hoteliere si de aici incepe slaba calitate a ofertelor si coruptia. O alta forma de ciordeala a cetateanului roman. Oamenii muncesc pentru bani nu pe hirtii fara valoare. Iarasi se introduc forme de hotie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here