OMFP nr. 197/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015, adoptă procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitățile agricole pentru anul fiscal 2013 precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia pentru culturile calamitate din anul 2013.

Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

  • impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
  • pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
  • producţia  a  fost  calamitată  în  proporţie  de  peste  30%  din  totalul  producţiei  aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • datele de identificare ale contribuabilului;
  • numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;
  • numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013.

La cererea de anulare se anexează următoarele documente:

  • copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative;
  • declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.

Cererea de anulare se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here