Reglementările procedurale au fost stabilite prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2202/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 637/2015, în vigoare din 21 august. LegeStart a prezentat deja una din proceduri, privind anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Iată şi categoriile de potenţiali beneficiari, potrivit legii, precum şi modalităţile de evaluare, stabilite prin acelaşi ordin ANAF.

Categorii avute în vedere

Compartimentul de specialitate din cadrul ANAF este cel care identifică persoanele fizice care pot beneficia de anularea CASS. Procedura se face potrivit Legii nr. 225/2015 privind anularea CASS pentru anumite categorii de persoane fizice şi priveşte:

 • copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinţă – pe baza codului numeric personal;
 • copiii care au împlinit vârsta de 18 ani în cursul anului fiscal de referinţă – pe baza codului numeric personal şi pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • femeile însărcinate şi lăuzele – pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de CNAS şi din formularele 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” depuse de plătitorii de venituri pentru anul fiscal de referinţă.

Dintre persoanele din aceste categorii – Atenţie! mai puţin femeile însărcinate şi lăuzele – se selectează cele care, în anul fiscal de referinţă, au realizat următoarele categorii de venituri pentru care, potrivit legii, se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • investiţii;
 • premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
 • operaţiunea de fiducie;
 • alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.

Pentru categoria femei însărcinate sau lăuze – dintre acestea se selectează cele care au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Pentru persoanele astfel selectate se stabileşte perioada din anul fiscal de referinţă pentru care beneficiază de scutirea prevăzută de Legea nr. 225/2015.

Lista cu informaţii despre beneficiari

După terminarea selecţiei, compartimentul de specialitate de la ANAF întocmeşte o listă care cuprinde informaţii privind, în afara datelor de identitate:

 • numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoanele selectate, beneficiază şi, respectiv, NU beficiază de anularea prevăzută de lege;
 • baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referinţă, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
 • decizia anuală de impunere prin care a fost stabilită obligaţia de plată a CASS datorată, cu suma ;
 • suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate care se anulează potrivit Legii nr. 225/2015;

În aceeaşi listă se mai precizează dacă decizia anuală de impunere:

 • a fost emisă şi comunicată;
 • a fost emisă, dar nu a fost comunicată;
 • nu a fost emisă.

Listele se transmit compartimentului cu atribuţii în domeniul evidenţei pe plătitori, pentru a se verifica îndeplinirea condiţiilor de anulare, pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanţelor şi scăderea debitelor din evidenţa analitică pe plătitori.

Pentru persoanele fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată, compartimentul de specialitate nu mai comunică contribuabilului decizia anuală de impunere emisă.

În cazul persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă, compartimentul de specialitate nu mai emite decizie anuală de impunere.

Dacă ANAF identifică şi sume care nu intră în regimul de anulare

O altă anexă la OPANAF nr. 2202/2015 reglementează verificarea constatărilor înscrise în acte, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015.

Dacă în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);

Dacă, însă, în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, cât şi sume care NU intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie.

Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioada pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform Legii nr. 209/2015.

Ai nevoie de Legea nr. 225/2015 privind anularea CASS pentru anumite categorii de persoane fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here