Dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC constituie condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil la instituţiile publice – după cum se precizează în Ordinul MFP nr. 496/2014, în vigoare de la 2 aprilie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 236/2014.
Ordinul ministrului finanţelor publice aprobă Normele metodologice care reglementează modul de dobândire şi de retragere a certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC).
Obligaţia privind obţinerea certificatului, de către conducătorul compartimentului financiar contabil la instituţii publice, precum şi atribuţiile MFP în acest sens au fost introduse în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice anul trecut, prin Legea de modificare şi completare nr. 270/2013, în vigoare din 21 octombrie 2013.

Obligaţie pentru şeful compartimentului financiar-contabil la instituţiile publice

Aşadar, Normele reiau obligaţia introdusă anul trecut în lege, anume că dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC constituie condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil.

În precizarea termenilor folosiţi în Norme, compartiment financiar-contabil este denumirea generică pentru structura organizatorică – departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz.

Certificatul de atestare

Certificatul emis de Ministerul Finanţelor Publice atestă că persoana a dobândit cunoştinţele necesare pentru a îndeplini condiţia specifică obligatorie cerută pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil sau pentru menţinerea în această funcţie, potrivit prevederilor art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Atestarea cunoştinţelor în domeniul SEC presupune verificarea cunoştinţelor dobândite în acest domeniu, în vederea ocupării funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil. Dovada promovării examenului de atestare a cunoştinţelor se face prin obţinerea certificatului de atestare.
Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin organizarea de cursuri în domeniul SEC în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ.

Atestarea

Prin examenul de atestare se testează cunoştinţele dobândite de persoanele care acced la funcţia de conducător al compartimentului financiarcontabil, în domeniul SEC.
Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru desfăşurarea examenului de atestare, MFP are obligaţia asigurării publicităţii acestuia prin afişarea anunţului la sediul ministerului şi/sau, după caz, la sediile structurilor unde are loc examenul de atestare şi pe pagina de internet a MFP, la secţiunea special creată în acest scop.
Examenul de atestare constă în două etape succesive, respectiv selecţia dosarelor de înscriere şi proba scrisă.
În termen de zece zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Valabilitatea certificatului de atestare

Certificatul de atestare este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data eliberării.
ATENŢIE! Dacă prin certificatul de atestare se dovedeşte că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condiţiile Legii finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta NU înlocuieşte celelalte condiţii pe care candidatul trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcţiei respective.

Retragerea certificatului de atestare

Retragerea certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de cinci ani, dacă nu s-a mai solicitat menţinerea valabilităţii.
În situaţia în care deţinătorul certificatului de atestare a fost sancţionat pentru abateri grave cu privire la corectitudinea situaţiilor financiare întocmite şi semnate sau avizate, de către un organ de control, acesta notifică conducătorul instituţiei publice asupra situaţiei constatate, conform competenţelor stabilite potrivit legii, în vederea analizării oportunităţii unei noi verificări a cunoştinţelor. În asemenea situaţii, valabilitatea certificatului de atestare se menţine sub rezerva parcurgerii de către aceasta din dispoziţia conducătorului instituţiei publice a procedurilor de atestare şi cu suportarea individuală a costurilor implicate.

Condiţia specifică de certificare se introduce în fişa postului

În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentelor norme metodologice, instituţiile publice au obligaţia de a completa fişele de post pentru posturile de conducere vacante ale compartimentelor financiar-contabile, în sensul introducerii condiţiei specifice obligatorii de dobândire şi menţinere a certificatului de atestare.

Fişele de post pentru posturile ocupate se completează în termen de 30 de zile de la dobândirea de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile a certificatului de atestare, cu încadrarea în termenul de doi ani de la 21 octombrie 2013 – data intrării în vigoare a Legii nr. 270/2013.

ATENŢIE! Dispoziţiile privind completarea fişei postului pentru posturile ocupate se aplică şi în cazul persoanelor care ocupă pe perioadă determinată funcţia de conducător al compartimentului financiar-contabil.
În vederea dobândirii certificatului de atestare de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi în funcţie, precum şi de persoanele care solicită deţinerea certificatului de atestare, comisiile de atestare din Ministerul Finanţelor Publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează şi desfăşoară examene de atestare, în funcţie de solicitări, cel puţin o dată pe trimestru.
––––––––––(P)––––––––––

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

7 COMENTARII

 1. Locația examenului de obtinere a certificatului de atestare al cunostintelor in domeniul SEC din 6 septembrie 2016 este Splaiul Independenței, nr. 105, sector 5, București, sediul Facultății de Medicină Veterinară București – Sala Amfiteatru prof. univ. dr. Ion Miclăuș (Clădirea Clinici, etaj 1).
  Atenție! Intrarea se va face prin strada Dr. Niculae D. Staicovici.
  Mijloace de transport în comun apropiate: stație metrou Eroilor și Izvor, autobuze 104, 123, 124, 385.
  Harta locatiei se gaseste la https://atestaresec.blogspot.ro/2016/08/locatia-examenului-de-atestare-sec-6.html

 2. Directorii/Sefii de departamente financiar-contabile/birouri financiar-contabile din companiile la care statul detine actiuni majoritare/unic actionar sunt obligati sa detina certificarea SEC?

 3. Buna ziua,
  Pentru a obtine un certificat sec e nevoie de master, daca studiile superioare absolvite sunt in sistem Bolognia?
  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here