Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că derogările de la Legea dialogului social nr. 62/2011 privind negocierile colective în contextul transferului contribuţiilor sociale de la angajator la angajat au fost introduse într-un mod total netransparent, fără consultare.

Principalele probleme subliniate în comunicatul de presă emis de CNIPMMR se referă la:

  • lipsa unui dialog cu confederaţiile patronale reprezentative, având în vedere că au fost stabilite obligaţii noi pentru toţi angajatorii din mediul privat din România;
  • faptul că OUG nr. 82/2017 care introduce aceste derogări nu este semnat de ministrul pentru dialog social, Gabriel Petrea, care are în portofoliu problematica Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Probleme semnalate de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii

IMM-urile sub 21 de salariaţi – prima problemă semnalată se referă la firmele mici, sub 21 de salariaţi, care nu au avut niciodată negocieri colective şi care nu sunt familiarizate cu procedura, acestea fiind obligate să înceapă negocierile pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017. (derogare de la dispoziţiile art. 129 alin. 1 din Legea nr. 62/2011).

Unităţile care au deja contracte colective – în cazul unităţilor care au contracte colective de muncă, acestea sunt obligate să reia negocierile pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/20171. CNIPMMR consideră că, în acest caz, se încalcă acordul de voinţă al părţilor care au semnat deja un contract colectiv de muncă, acesta fiind în vigoare şi producând efecte: “Practic se acordă salariaţilor un motiv pentru a declanşa greva, având în vedere negocierile pentru includerea în contractele colective de muncă a dispoziţiilor OUG nr. 79/2017.”.

Termen forţat de o lună potrivit instituţiei, termenul acordat de 1 lună, pentru derularea negocierilor colective, în perioada 20 noiembrie 2017-20 decembrie 2017, este unul forţat, în condiţiile în care Legea nr. 62/2011 prevede un termen de 60 de zile calendaristice, care poate fi prelungit prin acordul părţilor.

Problema sindicatelor – CNIPMMR semnalează şi faptul că OUG nr. 82/2017 introduce prevederi care încalcă vointa angajaţilor, care nu doresc să constituie un sindicat la nivel unităţii, chiar şi nereprezentativ sau afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate – “stabilind în mod aberant că la negociere pot participa reprezentanţii federaţiei sindicale reprezentative în sector de activitate, în baza mandatului acordat de acestea împreună cu rezentanţii salariaţiilor, în loc ca negocierea să aibă loc cu reprezentanţii aleşi ai angajaţiilor, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 62/2011. Mai mult, sunt introduşi în procesul de negociere la nivelul unităţii, reprezentanţii confederaţiilor sindicale reprezentative, alături de reprezentanţii salariaţiilor, în întreprinderi în care nu există niciun sindicat constituit.”.

Formulare – aparent există şi o problemă de formulare lipsită de coerenţă, utilizată în OUG nr. 82/2017 referitoare la obligativitatea negocierii colective „pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”. Din text ar reieşi că angajatorii şi angajaţii pot negocia orice aspect cuprins în OUG, şi nu cele – sau doar cele – legate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat.

Ai nevoie de Legea dialogului social? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here