O persoană fizică nerezidentă este administrator la o societate persoană juridică română.  Pentru că locuiește în România mai mult de 183 zile a obținut certificat de înregistrare. Cheltuielile cu chiria și utilitățile pentru apartamentul închiriat sunt cheltuieli deductibile (factura se emite pe numele societății)?

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 23 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă  este orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are domiciliul în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.

Prin excepţie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România.

Conform prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei.

Potrivit prevederilor pct. 69 lit. f) şi g) date în aplicarea art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, la stabilirea venitului impozabil se au în vedere şi avantajele primite de persoana fizică, cum ar fi:

f)  contravaloarea folosinţei unei locuinţe în scop personal şi a cheltuielilor conexe de întreţinere, cum sunt cele privind consumul de apă, consumul de energie electrică şi termică şi altele asemenea, cu excepţia celor prevăzute în mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, cheltuielile salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepţia prevederilor titlului III, reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Contravaloarea sumelor reprezentând chiria şi utilităţile suportate de societate pentru adiministratorul său reprezintă avantaj de natură salarială şi este impozitat la nivelul administratorului potrivit prevederilor Titlului III.

La nivelul societăţii, cheltuielile cu chiria şi utilităţile pentru imobilul pus la dispoziţia administratorului reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here