O societate pune la dispoziția unui salariat, în mod gratuit, un imobil luat în chirie. Imobilul este situat în localitatea unde societatea își desfasoară activitatea, dar alta decât cea în care salariatul își are domiciliul stabil. Suprafața imobilului pus la dispoziție se încadrează în suprafața prevăzută în Legea locuinței. Este deductibilă cheltuiala cu chiria la calculul impozitului pe profit, sau se consideră că e vorba de un avantaj primit în legătură cu o activitate dependentă care ar trebui impozitat la salariat?

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei.

Potrivit prevederilor pct. 69 din Normele metodologice dat în aplicarea art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele în bani şi în natură sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terţi sau ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz.

De asemenea, potrivit prevederilor pct. 69 lit. f) şi g) date în aplicarea art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, la stabilirea venitului impozabil se au în vedere şi avantajele primite de persoana fizică, cum ar fi:

f) contravaloarea folosinţei unei locuinţe în scop personal şi a cheltuielilor conexe de întreţinere, cum sunt cele privind consumul de apă, consumul de energie electrică şi termică şi altele asemenea, cu excepţia celor prevăzute în mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal;

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, cheltuielile salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepţia prevederilor titlului III, reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Contravaloarea sumei reprezentând chiria suportată de societate pentru salariatul său reprezintă avantaj de natură salarială şi este impozitat la nivelul salariatului potrivit prevederilor Titlului III.

La nivelul societăţii, cheltuiala cu chiria pentru imobilul pus la dispoziţia salariatului reprezintă o cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here