Hotărârea Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din 11 februarie 2016 (M.Of. nr. 109/2016).

În vigoare de la 22.03.2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 112 alin. (3) şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2016, care se suportă din bugetul de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale sunt următoarele:

a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale;

b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale;

c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor;

d) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;

e) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;

f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;

g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;

i) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;

j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;

k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;

l) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale;

n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

o) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;

p) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;

q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central;

r) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;

s) cheltuielile de informare a alegătorilor;

ş) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali;

t) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a prefecţilor privind atribuţiile în materie electorală, care le revin;

ţ) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;

u) cheltuielile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;

v) cheltuielile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator;

w) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari;

x) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;

y) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;

z) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie.

Art. 2.

(1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, locţiitorii acestora, membrii Biroului Electoral Central şi membrii birourilor electorale de circumscripţie primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate.

(3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi statisticienii primesc o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua! Ce se întâmpla cu diurna magistraților prevăzută la art. 13 din OUG 27/2006?? Cum se procedează? Care este sursa de finanțare in cazul detașării in interesul BEC? Cum sa calculezi si sa virezi contribuții unor persoane cu care nu ai raporturi de munca si nici macar act de delegare sau detasare? Va multumesc !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here