Senatorii au votat un proiect de lege care prevede ca toate cheltuielile medicale în cazul agresiunilor sau accidentelor soldate cu victime, dar în care autorul a rămas neidentificat, să fie suportate de la bugetul de stat.

Parlamentarii care au inițiat proiectul de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății susțin că autorul fiind necunoscut, în acest moment, victimele sunt cele care suportă niște daune, după ce au avut de suferit în urma accidentului:

„Astfel, constrângerea victimei la plata daunelor prin amenințarea cu un proces, în cazurile în care nu există nicio circumstanță care să indice culpa victimei, constituie un abuz. Serviciile medicale în cazul victimelor agresiunilor ori ale accidentelor în care victima nu este în culpă sunt și trebuie să fie suportate de stat”, se mai arată în expunerea de motive.

Alin. (1) al art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, se modifică după cum urmează:

“(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificat.”

Dacă va fi votat în această formă și în plenul Camerei Deputaților, forul decizional, proiectul de lege va fi trimis spre promulgare șefului statului.

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here