Speță contabilă. Bună ziua. Cum se încadrează, din punct de vedere fiscal, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv, la calculul impozitului pe profit aferent datei de 30 iunie 2020? Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Potrivit art. 19 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, precum şi pierderile fiscale care se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.
 2. În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul rezultatului fiscal contribuabilii sunt obligați să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 82/1991, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, veniturile neimpozabile potrivit art. 23 din Legea nr. 227/2015, deducerile fiscale, elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile nedeductibile, potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal, după caz.
 3. Rezultatul impozabil = Rezultatul brut + Elemente similare veniturilor – Elemente similare cheltuielilor – Deduceri fiscale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Pierderea fiscală reportată
 4. Pentru a fi deductibile la calculul rezultatului impozabil, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale cumulative:
 • să fie înregistrate în contabilitate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
 • să fie efectuate în scopul desfășurării activității economice (să existe o legătură de cauzalitate, de dependență, conexiune, între cheltuiala efectuată și activitatea economică a societății);
 • să existe documente justificative care probează realitatea faptei și realizarea cheltuielii;
 • cheltuiala să nu fie încadrată în mod expres prin lege ca fiind cheltuială nedeductibilă sau cheltuială deductibilă limitat.
 1. Prevederile art. 25 alin. (4) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, arată că, la calculul rezultatului impozabil, nu sunt deductibile cheltuielile înregistrate în evidență contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedură fiscală, cu excepţia celor reprezentând achiziții de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului.
 2. Potrivit art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, un contribuabil este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 • nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
 • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 • inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
 • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
 • societatea nu mai are organe statutare;
 • durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Pe site-ul ANAF, se poate verifica starea unui contribuabil inactiv/reactivat.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here