O ordonanţă de urgenţă cu mulţi destinatari şi capitole bugetare afectate, din care, semnalăm, într-o primă alertă legislativă, câteva prevederi din categoria celor enunţate în titlul acestui material.

O.U.G. nr. 83/2014, publicată în Monitorul oficial nr. 925/2014 priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Dotări la centrele de zi şi rezidenţiale 

Se aplică şi în anii 2015-2016 prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, potrivit cărora se pot finanţa de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi cheltuieli pentru dotări independente de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pentru centrele de zi şi rezidenţiale, conform metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 973/2012.

Drepturi pentru revoluţionari

Se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015 şi 2016, prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, şi anume NU se acordă, în continuare, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 alin. (4) invocat stabileşte că de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3,[Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989: Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – n.n. – E.S.] numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

Facilităţi pentru transport

Se acordă, în continuare, drepturi prevăzute art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010 a fost dată pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar. Art. 19 din ordonanţă prevede că se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:

  • art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

” transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual – 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători şi membrii familiei titularului. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;” 

  •  art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, articol potrivit căruia judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.

Atribuţii bugetare ale ÎCCJ

Preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, prevăzută să aibă loc de la 1 ianuarie 2015 (cf. art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară), a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2017.

Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative

Faţă de termenul prevăzut, inţial, la 1 ianuarie 2015 (prin art. 4 alin. 1 din Legea nr. 246/2007), se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017 finanţarea din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat a cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României.

Programe bugetare

Se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016 termenul pentru aplicarea obligaţiei ca programele bugetare să fie aprobate ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. Termenul se regăseşte în art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. Revine Executivului ca, prin hotărâre de Guvern, să aprobe metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, prin care să precizeze forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.

Drepturi pentru persoanele persecutate

Se prorogă până la 1 ianuarie 2017 termenul – prevăzut, iniţial, să curgă de la 1 ianuarie 2015, potrivit art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Referirile la reglementarea de bază dată de O. G. nr. 105/1999 privesc:

  • dreptul la o indemnizaţie lunară de 250 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenţie, pentru persoanele deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, precum şi pentru persoanele care au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
  • indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă, pentru persoanele care: au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate; au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau;
  • dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru persoanele care au fost supravieţuitoare a trenului morţii.
  • dreptul la o indemnizaţie lunară de 150 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-au recăsătorit, soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor care: au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate; au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; au fost supravieţuitoare a trenului morţii; au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau. De aceeaşi indemnizaţie este prevăzută să beneficieze şi soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Unele drepturi de hrană pentru copii

În anii 2015 şi 2016 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/2007, cu modificările ulterioare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Vă mulţumesc pentru informaţii! Amînsă o nedumerire prin ce act normativ au fost prorogate termenele de aplicare din actele normative prezentate mai sus.Fac parte din categoria refugiaţilor(urmaşă)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here