Ordinul nr. 4426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

Iar elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.

Elevii pot solicita la unitatea de învățământ acordarea sumei în avans, în cuantumul aprobat pentru cheltuielile de transport pentru o lună. Avansul se justifică, în luna următoare, pe baza documentelor care atestă efectuarea transportului. Se poate acorda un nou avans numai după justificarea celui primit.

Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km.

Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

Sumele maxime lunare per kilometru care pot fi decontate:

km lei/lună km lei/lună km lei/lună km lei/lună
3 km 30 15 km 66 27 km 102 39 km 138
4 km 33 16 km 69 28 km 105 40 km 141
5 km 36 17 km 72 29 km 108 41 km 144
6 km 39 18 km 75 30 km 111 42 km 147
7 km 42 19 km 78 31 km 114 43 km 150
8 km 45 20 km 81 32 km 117 44 km 153
9 km 48 21 km 84 33 km 120 45 km 156
10 km 51 22 km 87 34 km 123 46 km 159
11 km 54 23 km 90 35 km 126 47 km 162
12 km 57 24 km 93 36 km 129 48 km 165
13 km 60 25 km 96 37 km 132 49 km 168
14 km 63 26 km 99 38 km 135 50 km 171

 

Potrivit metodologiei, unitatea de învățământ preuniversitar de stat solicită lunar, până la data de 20 a lunii, la inspectoratele școlare sumele estimate pentru luna următoare necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru acordarea sumelor în avans.

Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației – Direcția generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here