Toate persoanele fizice și juridice care au datorii la stat vor fi scutite de penalitățile de întârziere și jumătate din suma pentru dobânzile aferente, dacă își achită debitele, conform unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari de la PSD.

Noua lege propusă în dezbatere publică la Senat, Lege privind acordarea unor facilități fiscale, are 8 articole și se adresează tuturor persoanelor fizice, juridice sau entităților fără personalitate juridică ce au obligații de plată la bugetul general consolidat al statului.

Inițiativa legislativă este justificată prin faptul că sunt extrem de numeroase cazurile în care contribuabilii preferă să nu își plătească debitele, chiar dacă la acestea se adaugă dobânzi și penalități. Prin această nouă lege, este posibil ca mulți dintre aceștia să își achite vechile datorii, dacă sunt scutiți de dobânzi și penalități, susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Art. 1
(1) Penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 50% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, cu termene de plată anterioare datei de 30.06.2017 și administrate de ANAF, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  • a) Toate obligațiile de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30.06.2017, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 septembrie 2017, inclusiv;
  • b) O cotă de 50% din dobânzile aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate și calculate până la data stingerii obligațiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
  • c) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 iulie 2017 și 31 decembrie 2017, împreună cu accesoriile calculate pentru eventualele întârzieri la plata acestor obligații principale, stabilite prin decizii comunicate cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2017;
  • d) Contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarațiile fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de către organul fiscal central;
  • e) Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute anterior, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
În cazul contribuabililor care la data de 30.06.2017 beneficiază deja de eșalonare, aceștia pot beneficia de facilitățile prezentei dacă îndeplinesc condițiile conform cărora la data de 31 decembrie 2017, sumele cuprinse în eșalonare să nu fie achitate anticipat.

Noua lege va fi dezbătută mai întâi la Senat, care este prima cameră sesizată.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here