Un proiect de ordin elaborat, recent, de ANAF prevede modificarea unor prevederi din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin dispoziţiile art.XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 a fost modificat art.17 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, a fost introdusă obligaţia ca, la înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social să fie prezentate oficiului registrului comerţului:

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz.

Pentru aplicarea acestor dispoziţii legale, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010.

Prin modificările aduse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3374/2011, s-a prevăzut că termenul de soluţionare a „Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spatiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” este de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţită de documentaţia completă.

În scopul îmbunătăţirii serviciilor furnizate de organele fiscale, al simplificării şi debirocratizării procedurilor de administrare fiscală şi pentru a se asigura posibilitatea pregătirii documentaţiei necesare la înmatricularea societăţilor comerciale sau la schimbarea sediului social al acestora, se propune reducerea termenului de soluţionare a acestor cereri, organele fiscale urmând a soluţiona cererile de îndată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here