18 Februarie, 2020

Certificatul medical – noutăţi în reglementările legislative

Iată care sunt precizările din noile Norme de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, reglementări aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 emis de Ministerul Sănătății şi Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, dacă îndeplinesc stagiul minim de asigurare şi prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Potrivit noilor Norme, mecanismul funcţionează în felul următor:

• Certificatele de concediu medical se completează și se eliberează la data la care se acordă consultația medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.

• În situația imposibilității prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical “inițial”.

• Pentru certificatele medicale “în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeași afecțiune.

• Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară: în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); pentru perioada de internare în spital; pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg; situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; în caz de carantină; pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.

• Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului, cu excepţia situaţiei în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

• La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical, iar în situațiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizație de urgență (06) este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.

• La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgențe medico-chirurgicale neinternate numai de către medicii de specialitate.

• În situația în care certificatul de concediu medical se eliberează la începutul lunii pentru toată perioada cuprinsă în lună, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective.

• Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.

Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizație 02, 03, 04 și 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcției de sănătate publică, precum și cele cu codul de indemnizație 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii. 

Documentar

Codurile de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în Anexa 1 la Ordinul nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Anexa redă şi procentul aplicat asupra bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei acordate.

COD DE INDEMNIZAȚIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 

01

Boală obișnuită

……75%

02*)

Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă

……100%/80%

03*)

Accident de muncă

……100%/80%

04*)

Boală profesională

……100%/80%

05

Boală infectocontagioasă din grupa A

……100%

06

Urgență medico-chirurgicală

……100%

07

Carantină

……75%

08

Sarcină și lăuzie

……85%

09

Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani

……85%

10

Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru

……Fără a depăși 25% din baza de calcul

11

Trecerea temporară în altă muncă

……Fără a depăși 25% din baza de calcul

12

Tuberculoza

……100%

13

Boală cardiovasculară

……75%

14

Neoplazii, SIDA

……100%

15

Risc maternal

……75%

 

Ai nevoie de OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Claudiu
    februarie 12 2018

    Tatăl meu a fost pilot la Tarom, vreau sa stiu daca are 2 băieți, unul care a absolvit studii superioare si muncește ca contabil, si eu care am sindromul GILLES de la TOURETTE
    si sunt cu dizabilitati si am absolvit doar medii mediu cu bacalaureat, el a divorțat de mama din 1995, si sa însurat cu o stewardesă tot in cadru Taromu-lui nu are nici un copil cu aceea femeie dar tata-l nostru sa însurat in anul 2001. El este născut pe 30-09-1951, si actuala lui nevasta este născută pe 3-04-1958. Eu pot avea o pensie de urmaș de pe urma lui si cat o sa am pensia de urmaș. Multumesc

Scrie un comentariu