18 Februarie, 2018

Certificatul medical la angajare şi ulterior angajării: Ce trebuie să reţinem?

În conformitate cu prevederile Codului Muncii (art. 27), o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical prin care se constată că viitorul salariat este apt pentru prestarea acelei munci.

Acest certificat medical este eliberat în urma unui examen medical efectuat de un medic de medicina muncii şi nu de un medic de familie. Dacă această prevedere nu este respectată, contractul individual de muncă va fi considerat nul.

În plus, în conformitate cu Hotărârarea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (art. 5), una dintre obligaţiile angajatorilor este să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor.

Examenul medical se face la solicitarea angajatorului şi stabileşte aptitudinea în muncă pentru postul şi locul de muncă unde persoana urmează să se angajeze şi are şi rolul de a proteja salariaţii firmei, prin eliminarea pericolului îmbolnăvirii acestora.

Atunci când viitorul salariat nu corespunde din punct de vedere medical postului, acesta va fi consiliat în alegerea altui loc de muncă, iar medicul de medicina muncii va preciza că locul de muncă sau meseria propusă nu sunt contraindicate din punct de vedere medical viitorului salariat.

În acest sens, angajatorul va întocmi dosarul medical al salariatului şi acesta va fi completat cu datele viitorului salariat şi cu riscurile postului, urmând ca apoi să fie înmânat celui din urmă pentru a se prezenta la examenul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii stabileşte, în funcţie de post, investigaţiile medicale ce urmează a fi întreprinse şi apoi completează fişa de aptitudine cu apt/inapt pentru postul respectiv. Dosarul medical va rămâne la medicul de medicina muncii şi un exemplar din fişa de aptitudine va merge la angajator, ataşându-se dosarului de personal al salariatului.

În plus, examenul medical al viitorilor salariaţi (la angajarea în muncă) stabileşte aptitudinea/ aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/ funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:

- compatibilitatea/ incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;
- existenţa/ inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă;
- existenţa/ inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
- existenţa/ inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.

În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

- adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia lucrătorilor care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;
- îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;
- includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Totodată, certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:

- la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de şase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an în celelalte situaţii;
- în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă;
- la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară;
- în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
- periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali;
- periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare;
- periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă sex şi stare de sănătate, conform prevederilor contractelor colective de muncă aplicabile.

——————————(P)——————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    Cristian
    iunie 15 2014

    Am incheiat CIM in meseria de conducator auto, pe data de 05-06-2014, cu un operator de transport marfuri. Tot in 05-06 a.c. a fost si prima mea zi de munca. Problema este ca angajatorul nu doreste sa sustina financiar avizul psihologic si pe cel medical. O alta problema este si ca n-a existat certificatul medical (fisa de aptitudini) inaintea semnarii CIM. Ulterior am aflat ca acest contract este nul din cauza neindeplinirii conditiilor obligatorii care stau la baza intocmirii CIM. Doresc sa aflu calea pe care trebuie s-o urmez pentru intrare in legalitate si ce trebuie sa fac pentru constatarea nulitatii contractului individual de munca. Va multumesc anticipat!

Scrie un comentariu