Regulamentul nr. 953/2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE) Număr celex: 32021R0953 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Cadrul certificatului digital al UE privind COVID permite eliberarea, verificarea și acceptarea la nivel transfrontalier a oricăruia dintre următoarele certificate:

(a) un certificat care confirmă faptul că titularului i-a fost administrat un vaccin împotriva COVID-19 în statul membru care eliberează certificatul (certificat de vaccinare);

(b) un certificat care confirmă faptul că titularul a efectuat un test NAAT sau un test antigenic rapid enumerat în lista comună și actualizată a testelor antigenice rapide pentru depistarea COVID-19 stabilită pe baza Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021, efectuat de cadre medicale sau de personal de testare calificat în statul membru care a eliberat certificatul, care indică tipul testului, data efectuării și rezultatul acestuia (certificat de testare);

(c) un certificat care confirmă, pe baza rezultatului pozitiv al unui test NAAT efectuat de cadre medicale sau de personal de testare calificat, faptul că titularul s-a vindecat după ce a fost infectat cu SARS-CoV-2 (certificat de vindecare).

Actul normativ se va aplica în toate ţările UE de la 1 iulie 2021 și până la 30 iunie 2022.

Persoanele pot să solicite să primească o copie pe suport de hârtie a certificatului sau să îl primească într-un format digital pe care să îl stocheze și să îl afișeze pe un dispozitiv mobil, sau ambele.

Certificatele ar trebui să conțină un cod de bare interoperabil, care să poată fi citit digital numai pentru a acorda acces la datele relevante referitoare la certificate. Statele membre ar trebui să asigure autenticitatea, valabilitatea și integritatea certificatelor prin utilizarea unor sigilii electronice. Pentru a asigura un nivel ridicat de încredere în autenticitatea, valabilitatea și integritatea certificatelor, statele membre ar trebui, atunci când este posibil, să recurgă de preferință la sigilii electronice avansate astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 26 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here