Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.
Aşadar, în situaţia în care dorim să obţinem o autorizaţie de construcţie, prima operaţiune ce se impune a fi desfăşurată este aceea de a obţine certificatul de urbanism.
Potrivit legiuitorului, certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
Reţinem faptul că operaţiunile juridice mai sus menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

Ce reprezintă certificatul de urbanism şi care este conţinutul unui astfel de document?

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.
Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).
Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

Care sunt autorităţile competente în eliberarea certificatului de urbanism şi cum procedează persoana care doreşte obţinerea unui astfel de document?

În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul — care poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată — se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare **, cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism (respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel), cât şi elementele care definesc scopul solicitării.
Aşadar, pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul  trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
Aşa cum am arătat anterior, certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Încheiem prezentarea cu precizarea că într-un viitor articol vom reveni cu informaţii utile şi actuale referitoare la autorizaţia de construcţii.
__________

* Notă: În ceea ce priveste punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, acesta reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.


** Notă: Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan;
2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;
1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;
2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului.
——————————(P)——————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
StockVault.net

comentarii

8 COMENTARII

 1. Bună ziua !
  Vă prezint pe scurt o situație mai rar întâlnită rugându-vă să îmi dați câteva sfaturi de rezolvare: este cazul unei construcții trecută în stare de conservare din anul 2002, nefinalizată și fără a fi fost întocmit nici procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (nici a structurii de rezistență !).
  În prezent se dorește reluarea lucrărilor dar cu schimbarea destinației inițiale a construcției, respectiv din locuințe în birouri.
  Care sunt sunt etapele și dacă există vreo problema la obținerea C.U. și ulterior al A.C. în cazul în care nu există nici locuri suficiente de parcare.
  Cu stimă.

 2. Buna ziua, Am solicitat emiterea unui certificat de urbanism de la autoritatile locale pentru construirea unui gard de imprejmuire pentru un complex de vanatoare. Suprafata pe care se va efectua constructia gardului are 12.500 mp dar cei de la primarie au interpretat ca certificatul deserverste toata suprafata care va fi imprejmuita respectiv 504 ha. In interiorul gardului pe suprafata de 504 ha nu vor fi efectuate constructii care sa necesite eliberarea unui cerfiticat de urbanism acolo va ramane fond forestier in continuare. Deoarece peste 0 suprafata de 1000 mp costul taxei pt certificatul der urbanimis se calculelaza la metrul patrat conform primariei avem de platit 25.500 RON pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru un gard. Exista undeva specificat daca certificatul de urbanism este legat strict de suprafata pe care urmeaza sa fie construit? Multumesc pentru raspunsuri si o eventuala colaborare ma puteti contacta la 0753066380. Andrei

 3. Buna ziua! Am o nelamurire. Conform legii 50 la partea desenata as avea nevoie de un plan de situatie si plan de incadrare in zona. Eu am o casa P+1E si doresc sa ii schimb forma acoperisului( Este in 2 pante si vreau sa il fac acoperis curb) si sa ii schimb dimensiunile la geamuri la fatade. Cand am fost la primarie mi s-a spus ca e nevoie si de planuri cu fatade existente si de planuri cu fatade propuse… cum sa procedez? O alta intrebare ar fi: Mai intai eu trebuie sa fac autorizatie de desfiintare acoperis dupa care sa dau drumul la autorizatie de construire?

 4. Buna, am si eu o intrebare…daca autoritatile nu imi elibereaza certificatul de urbanism in cele 30 de zile conform legii, cui trebuie sa ma adresez? (am nevoie de cert. de urbanism si de aut. de constructie pt racordarea la energie electrica a unui ap intr_un bloc vechi construit in 78′ )

 5. Buna ziua am un contract de intretinere de la bunica in acte am o suprafata de 1260mp si jumate din casa iar bunica a decedat am fost la primarie si am cerut o hartie petru a putea construi o casa iar acolo tatal meu apare cap de gospodar si spun ca nu imi pot elibera adeverinat doar pe numele lui ce as putea face???Tatal meu nu a locuit de 30 de ani cu mine si nu a platit nici o taxa toate eu le platesc si nu am dreptul la adeverinta?Va multumesc….

 6. Certificatul de urbanism se da pe sup.care ati cerut-o de 12500 mp nu pe cea de 504 ha si se calc.in felul urmator: 14 +0,01×11500 totul impartit la 2 daca santeti la tara.Adica 129:2=64,50 lei.conf.codului fiscal.

 7. Bună seara. As vrea sa îmi spuneți dacă trebuie sa obțin mai întâi certificatul de urbanism pentru realizarea proiectului casei, sau pot sa fac proiectul și apoi sa solicit certificatul de urbanism? Va mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here