La sfârşitul zilei de ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se stabileşte că proprietarii care vor să vândă sau să închierieze o locuinţă vor fi obligaţi să prezinte şi ulterior să transmită certificatul de performanţă energetică. Această măsura se va aplica începând cu 18 iulie 2013, data intrării în vigoare a legii.

* Ce este certificatul de performanţă energetică?

Legea nr. 159/2013 publicată ieri în Monitorul Oficial nr. 283/2013 vine cu modificări şi completări asupra Legii nr. 372/2013 privind performanţa energetică a clădirilor. Printre prevederile actului normativ se disting şi aspectele referitoare la certificatul de performanţă energetică a clădirii.

certificat de performanță energetică a clădirii — document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri și care, după caz, poate fi însoțit de recomandări de reducere a acestora.

* Obligativitatea prezentării certificatului în cazul vânzării sau închirierii

Noua lege introduce 3 articole referitoare la obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică , în cazul vânzării sau închirierii locuinţei. Menţionăm faptul că anterior legea nu prevedea ca obligatorie prezentarea acestui document. 

Astfel, pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/ proprietarul/  administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a clădirii/unității de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze.

certificat2
Sursa foto: Lerge5.ro

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

ATENŢIE! Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestor prevederi sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

* Noi reguli şi pentru clădirile aflate în construcţie

Pentru clădirile care se construiesc, certificatul:

  • se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/ administratorului,
  • este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor,
  • se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție,
  • constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

ATENŢIE! Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Prin excepție, în cazul clădirilor  care  se  vând  înainte  de  efectuarea  recepției  la terminarea  lucrărilor,  investitorul/ proprietarul/ administratorul pune la dispoziția cumpărătorului date/ informații în vederea evaluării performanței energetice a clădirii/ unității de clădire, cuprinse în documentația tehnică a acesteia.

certificat3
Sursa foto: Lege5.ro

* Certificatul – afişat în loc public în cazul clădirilor statului

Noul act normativ stabileşte clar faptul că, în cazul clădirilor cu o suprafață utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau în care funcționează instituții care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/ administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afișează într-un loc accesibil și vizibil publicului.

Începând cu 9 iulie 2015, aceste prevederi  se aplică clădirilor statului cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2. 

* Pentru ce clădiri trebuie făcut certificatul de performanţă energetică?             

Lista categoriilor de clădiri pentru care se realizează certificatul de performanţă energetică cuprinde:

  • locuinţe unifamiliale;
  • blocuri de locuinţe;
  • birouri;
  • clădiri de învăţământ;
  • spitale;
  • hoteluri şi restaurante;
  • săli de sport;
  • clădiri pentru servicii de comerţ;
  • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

certificat1
Sursa foto: Lege5.ro

La această listă se adaugă şi clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.

Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/ administratorului clădirii/ unității de clădire și este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat. Excepție fac clădirile pentru care se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

ATENŢIE! NU se elaborează certificatul pentru:

  • clădirile şi monumentele protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
  • clădirile utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
  • clădirile provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
  • clădirile rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
  • clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2

Legea nr. 159/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here