Reglementarea, în temeiul Codului de procedură fiscală, se regăseşte, între alte cazuri, în Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 954/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Pentru situaţia la care ne referim, organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central competent, în vederea recuperării, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Ordinul la care ne referim reglementează raporturile cu organul fiscal central; art. 160 din Codul de procedură fiscală, tratând despre solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul prevede că ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

Cererea solicitanţilor. Potrivit OpANAF nr. 3654, solicitanţii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, însoţită de o copie certificată conform cu originalul a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

  • datele de identificare ale autorităţii publice solicitante;
  • datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului; în acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului/plătitorului;
  • temeiul legal al solicitării;
  • scopul solicitării.

Formularul de cerere, aprobat prin Ordinul de reglementare, prevede şi menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere.

Potrivit prevederilor art. 344 din Codul de procedură fiscală, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică existenţa documentului care dovedeşte deschiderea procedurii succesorale notariale.

Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal central competent şi cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării acestuia, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării.

Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local

Mai jos găsiţi, în caseta foto, reglementările pentru emiterea certificatului fiscal de către organul fiscal local, obligatoriu, între altele, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport. 

certificat_atestarefiscala_2016

Sursa foto: Lege5.ro

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here