În urmă cu puţin timp a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ prin care se reglementează modificările la certificatul de atestare fiscală, în cadrul căruia sunt incluse noi informaţii privind starea fiscală a unui contribuabil şi procedura de solicitare a actului.

* Modificări la procedura de obţinere a certificatului

În primul rând, prin Ordinul nr. 393/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006,  se  clarifică modalitatea de eliberare a certificatului de atestare fiscală (în cadrul reglementărilor legislative anterioare fiind precizate doar situaţiile în care se eliberează acest act):

„a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

 b) la solicitarea autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

 c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

 d) la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.”

* Noul model al Cererii de eliberare

Proiectul de ordin propune un nou model pentru cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în care se introduce o secţiune dedicată asociaţilor unei societăţi.

certifiSursa foto: Monitorul Oficial

În situaţiile în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de părţi sociale, organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale.

* Ce include Adresa de eliberare?

Totodată, sunt prevăzute şi elementele obligatorii care trebuie incluse în adresa de eliberare:

„a) datele de identificare ale autorităţii solicitante;

 b) datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatoriu menţionarea denumirii/numele şi prenumele precum şi codul de identificare fiscală al contribuabilului;

 c) temeiul legal al solicitării;

 d) scopul solicitării.”

 * Menţiuni privind situaţia fiscală a contribuabilului

Ordinul completează menţiunile relevante pentru situaţia fiscală a unui contribuabil, prevăzute la secţiunea D, pct. III din certificatul de atestare fiscală, cu informaţii referitoare la starea obligaţiilor fiscale.

Mai exact, în cadrul documentului se va preciza dacă datoriile contribuabilului sunt:

– aflate în executare silită;

–  suspendate la executare silită în condiţiile legii.

Aceste precizări sunt necesare deoarece există situaţii în care contribuabilii (în special întreprinderile mici şi mijlocii) doresc să beneficieze  de susţinere financiară din partea unor instituţii precum Fondul naţional de garantare a creditelor pentru I.M.M.-uri sau Fondul român de contragarantare, instituţii care acordă sprijinul financiar pentru firme doar în baza unui document în care se menţionează starea obligaţiilor fiscale.

* Taxa extrajudiciară de timbru

De asemenea, se reglementează şi modalitatea de evidenţiere a plăţii taxei extrajudiciare de timbru în cazul eliberării în mai multe exemplare a certificatului de atestare fiscală. 

Astfel, în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. 

În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.

În cazul în care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, conform legii:

–  timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului,

– matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent,

– pe celelalte exemplare originale se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru.

În situaţia în care plata se efectuează prin celelalte modalităţi prevăzute de lege, se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului. 

Actul normativ este în curs de actualizare şi va putea fi în curând consultat pe Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Monitorul Oficial

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here