19 Ianuarie, 2020

Certificat de înmatriculare reţinut

La Curtea Constituţională a fost contestată reglementarea care prevede reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehicului găsit cu termenul de inspecţie tehnică depăşit. 

Excepţia de neconstituţionalitate pe care CCR a trebuit să o soluţioneze priveşte dispozițiile art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Excepția a fost invocată într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care termenul de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat. 

Motivarea excepției de neconstituționalitate. Autorul acesteia arată că prin textul de lege criticat, ce permite reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia, se aduce atingere dreptului de proprietate privată și libertății economice, deoarece, spre exemplu, proprietarul nu mai poate vinde autoturismul, în lipsa certificatului de înmatriculare. Certificatul de înmatriculare ar trebui reținut numai dacă se constată neconformități tehnice, iar nu pentru expirarea inspecției tehnice periodice, atunci când autovehiculul este în stare optimă de funcționare. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care, la data săvârșirii contravenției, 12 august 2016, aveau următorul cuprins: “(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada  înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă;“.

În prezent, Curtea observă că textul de lege criticat a fost modificat prin art. I pct. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 685/2017, păstrând soluția legislativă anterioară. Prin urmare, Curtea s-a pronunțat asupra art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, care are următorul cuprins: “(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri: a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă [...]“.

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textul de lege criticat aduce atingere dispozițiilor constituționale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată și ale art. 45 privind libertatea economică. 

Constările şi soluţia CCR

- În jurisprudenţa sa, Curtea a constatat că, potrivit dispozițiilor legale contestate, polițistul rutier poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia, dacă vehiculul aflat în trafic nu are inspecția tehnică periodică valabilă, sens în care, potrivit alin. (2) al art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, conducătorul auto va primi o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

- Curtea a reținut că o astfel de măsură nu este de natură a afecta dreptul de proprietate, deoarece reprezintă consecința unei conduite culpabile a contravenientului, și nu are semnificația înfrângerii dreptului, întrucât, potrivit art. 112 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 coroborat cu art. 202 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, după îndeplinirea obligației corelative de intrare în legalitate, certificatul în cauză se restituie proprietarului, la prezentarea de către acesta a dovezii de încetare a motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico- administrativă.

- În plus, Curtea a observat că o astfel de măsură are ca scop, asemenea sancțiunilor contravenționale complementare, înlăturarea unei stări de pericol create ca urmare a conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul ce nu are inspecția tehnică periodică valabilă. Așa fiind, Curtea a statuat că măsura reținerii certificatului de înmatriculare/înregistrare are caracter temporar și reprezintă numai o limitare a folosinței acestuia pe perioada în care punerea în circulație a vehiculului ar constitui un pericol pentru siguranța celor care participă la trafic.

- Distinct de cele arătate, Curtea observă, cu acest prilej, că atât regimul documentelor de înmatriculare pentru vehicule, cât și cel al inspecției tehnice periodice sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, modificată prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 și prin Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE. Potrivit considerentului 3 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului, este necesară “prevederea unei proceduri de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în trafic un vehicul, în cazul în care o asemenea utilizare reprezintă un risc imediat pentru siguranța rutieră”, iar “controalele tehnice în trafic ale vehiculelor utilitare ar trebui doar să completeze inspecțiile tehnice periodice“.

- În ceea ce privește art. 45 din Constituție, Curtea observă că libertatea economică implică dreptul de a începe o activitate economică și că acesta se exercită, potrivit textului constituțional, în condițiile legii. În măsura în care reținerea certificatului de înmatriculare pentru neefectuarea inspecției tehnice periodice ar limita libertatea economică a persoanei, această limitare s-ar datora necesității de a proteja un interes public, și anume asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice. 

Pentru considerentele expuse, CCR a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 711/2018 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 711/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu