19 Ianuarie, 2020

Certificarea declaraţiilor fiscale ar putea deveni opţională în curând

În 2012, Ordonanţa de Guvern nr. 2/2012 aducea o serie de modificări la Codul de procedură fiscală, introducând, totodată, prin două titluri noi, procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri, precum şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

Legea de aprobare a ordonanţei, L. nr. 162/2012, dispunea, în plus, prin Articolul II al legii, că aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2014. Ce prevede acest articol şi ce spune Ministerul Finanţelor?

Deci, ne referim la dispoziţiile art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, care prevede: 

„(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.”  

Cum am văzut, aplicarea acestei dispoziţii a fost suspendată, până la 1 ianuarie 2014.

Acum, când termenul a ajuns la scadenţă, un comunicat al MFP ţine să facă unele precizări, faţă de prevederea legală.

Ce spune MFP prin acest comunicat postat pe site-ul propriu:

Codul de procedură fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevede nici sancţiuni contravenţionale în caz de nerespectare a acestei obligaţii.

Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili,
chiar necertificate, se înregistrează la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Organul fiscal competent, în virtutea rolului său activ prevăzut de art. 7 alin. (1) si (5) din Codul de procedură fiscală,
poate totuşi informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale.

În continuare, referindu-se la proiectele de acte normative propuse, MFP aminteşte că prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicat şi pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. De asemenea, prin acest proiect de act normativ se schimbă conceptul cu privire la certificarea declaraţiilor fiscale, astfel că certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, va deveni opţională.

Întrucât, în momentul de faţă, dispoziţia din art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală este în vigoare, să amintim şi că, prin Hotărârea CCF nr. 4/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/2011, au fost aprobate Normele de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

——————(P)——————

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu