Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), cererile de solicitare a ajutorului de stat în agricultură privind plata primelor de asigurare se depun, până la data de 31 octombrie 2011, inclusiv, la centrele APIA judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Despre ajutorul de stat oferit  

Conform APIA, ajutorul de stat se referă la poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare plătite, pentru culturile înfiinţate în primăvara anului 2011 (plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii – cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin conform OMADR nr. 756/2008).

 Potrivit H.G. nr. 756/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a unei cote procentuale din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, astfel:

70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

– 50% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

 Cine beneficiază de aceste ajutoare ?

Beneficiarii acestui ajutor de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare (Vezi Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul (CE) nr.800/2008 al Comisiei, din 6 august 2008).

 Documente utile care însoţesc cererile

Cererile vor fi însoţite de următoarele documente atunci când vor fi depuse :

 – centralizatoarele poliţelor de asigurare;

–  dovadă cont activ trezorerie;

declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori mijlocie;

certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;

poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;

documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole;

copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole.

Sursa: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here