Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.

Astfel, prin Decizia nr. 2/ 20.01.2020 în dosarul nr.2411/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată.

Recursul în interesul legii mai sus menționat s-a impus a fi formulat având în vedere că problema de drept ce a format obiectul recursului respectiv fusese soluţionată diferit de către instanţele judecătoreşti, constatându-se existenţa mai multor orientări jurisprudenţiale divergente.

De menționat că, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție în Monitorul Oficial al României, Partea I.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul prevederilor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr. 2/ 20.01.2020?

Art. 28  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013:Dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.

Art. 35 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013: Dacă legea nu prevede altfel, cererile depuse în cursul judecății și care nu modifică valoarea taxabilă a cererii sau caracterul cererii inițiale nu se taxează.

Art. 9  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013:Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se solicită recuzarea – 100 lei;

b) cereri de strămutare în materie civilă – 100 lei;

c) cereri de repunere în termen – 20 lei;

d) cereri de perimare – 20 lei;

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă – 20 lei;

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă – 20 lei;

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților – 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată;

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute – 50 lei;

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță – 0,20 lei/pagină;

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie – 1 leu/pagină;

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora – 1 leu/pagină;

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

Art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013:Cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, precum cererile de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală.

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

Prin Decizia nr. 2/20.01.2020 instanța supremă a stabilit că în situația în care, soluţiile /hotărârile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererilor accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată, au fost în sensul că -fie acestea (cheltuielile de judecată) nu au fost acordate deloc, fie că acestea nu au fost acordate în totalitate, ci au fost reduse de către instanțe, părțile interesate de acordarea acestor cheltuieli de judecată pot să exercite căile de atac, iar  părțile respective,  nu vor plăti taxe judiciare dacă respectivele căi de atac vizează cheltuielile de judecate neacordate/neacordate în cuantumul solicitat.

 

Ai nevoie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here